Xuất Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại, Cách Kê Khai Chiết Khấu Thương Mại

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

Sau đây hãy cùng hozo.vn tìm hiểu về cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại nhé.

Bạn đang xem: Xuất Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại, Cách Kê Khai Chiết Khấu Thương Mại


Nội dung chính


1. Chiết khấu thương mại là gì?

2. Quy định của thuế về chiết khấu thương mại

2.1. Về hóa đơn chiết khấu

2.2. Về thuế GTGT

2.3. Thuế TNDN

3.Hạch toán chiết khấu thương mại

3.1. Hạch toán kế toán đối với bên bán hàng có chiết khấu thương mại, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

3.2. Hạch toán kế toán đối với bên mua hàng có chiết khấu thương mại, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

4. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

4.1. Trường hợp 1: Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

4.2. Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số

4.3. Trường hợp 3: Kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn


1. Chiết khấu thương mại làgì?

*

Chiết khấu thương mại là gì?


Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn bán được hàng với khối lượng lớn luôn dùng chiết khấu thương mại.Chiết khấu thương mạicó nhiều hình thức thực hiện cụ thể như sau:

Chiết khấu thương mạitheo từng lần mua hàng(Giảm giá hàng bán ngay trong lần mua hàng đầu tiên)Chiết khấu thương mạisau nhiều lần mua hàng(Sau nhiều lần mua hàng mới đạt khối lượng hưởng chiết khấu).Chiết khấu thương mạisau chương trình khuyến mại(Sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng rồi mới tính toán chiết khấu được hưởng trong kỳ).

Mỗi hình thức chiết khấu đều có những quy định riêng và thực hiện xuất hóa đơn, kê khai thuế khác nhau. Tuy vậy, cũng có những quy định chung của nhà nước về khoản chiết khấu thương mại này, sẽ được đề cập tới bạn đọc ngay sau đây.


2. Quyđịnhcủa thuếvềchiết khấu thương mại

*

Quy định của thuế về chiết khấu thương mại


2.1. Về hóa đơn chiết khấu


Theo quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Phụ lục 4,Thông tư 39/2014/TT-BTCvề hóa đơn GTGT hàng chiết khấu thương mại:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Vậy, dựa vào quy định trên chúng ta chia làm 3 trường hợp viết hóa đơn cóchiết khấu thương mại.

Trường hợp 1: Viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàngTrường hợp 2: Viết hóa đơn chiết khấu thương mại khi mua hàng với số lượng lớnTrường hợp 3: Viết hóa đơn số tiền chiết khấu khi kết thúc chương trình khuyến mại

Tại Khoản 22, Điều 7,Thông tư 219/2013/TT-BTCquy định về giá tính thuế của hàng bán cóchiết khấu thương mạinhư sau:

Xem thêm: nguyên phong là ai

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóađã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Theo quy định trên, hàng hóa cóchiết khấu thương mại, thì giá tính thuế là giá đã chiết khấu. Trường hợp chiết khấu sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng (Chiết khấu thương mạisau nhiều lần mua hàng, hoặc sau chương trình khuyến mại) thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh ghi rõ số chiết khấu, doanh thu, thuế cần điều chỉnh. Hai bên sẽ căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để điều chỉnh doanh thu mua, bán và thuế của mình.


Theo những quy định và hướng dẫn trên,chiết khấu hàng bánsau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì bên bán và bên mua đều điều chỉnh giảm doanh thu mua vào bán ra không kê khai khi tính thuế TNDN.

Kinh doanh hiệu quả hơn với phần mềm quản lý bán hàng hozo.vn

Quản lý chặt chẽ dòng tiền, kế toán chính xác, đơn giản

*


Kế toán dùng tài khoản 521 (5211) để phản ánh sốchiết khấu thương mạimàdoanh nghiệp đã giảm giá cho khách hàng.

Chỉ hạch toán vào tài khoản này số chiết khấu đã thực hiện trong kỳ, có ghi trên hóa đơn theo đúng chính sáchchiết khấu thương mạimà doanh nghiệp đã ghi trong hợp đồng kinh tế, hay cam kết của mình.

Nếu chiết khấu theo từng lần mua hàng, thì khoản chiết khấu bên mua được hưởng sẽ ghi giảm vào giá bán khi viết hóa đơn. Số tiền ghi trên hóa đơn là theo đơn giá đã được chiết khấu, không ghi dòng chiết khấu trên hóa đơn, cũng không hạch toánchiết khấu thương mạivào TK 521.

Nếu bên mua sau nhiều lần mua hàng mới được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu này được ghi giảm vào giá bán trên hóa đơn bán hàng lần cuối cùng. Hóa đơn ghi rõ số tiềnchiết khấu thương mạimà khách hàng được hưởng và những số hóa đơn được hưởng chiết khấu. Dựa vào hợp đồng kinh tế giữa các bên để xác định lần mua cuối cùng. Số tiền ghi trên hóa đơn là số đã chiết khấu, bên bán căn cứ vào doanh thu và thuế đã chiết khấu để hạch toán, không hạch toánchiết khấu thương mạivào TK 521.

Trường hợp các bên có ký kết hợp đồng đại lý, hoặc thực hiệnchiết khấu thương mạitheo từng kỳ bán hàng, thì xác định ngày cuối cùng để đối chiếu công nợ và thực hiện tính toán các khoảnchiết khấu thương mại. Ngày cuối cùng để chốt công nợ và tính toán chiết khấu là ngày 31/12 hàng năm. Trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh, mới hạch toán số chiết khấu thương mại vào TK 521.

Chiết khấu thương mạicó thể dùng hóa đơn để điều chỉnh doanh thu chiết khấu, nhưng cũng có thể tính toán số tiền chiết khấu và chi bằng tiền, nếu số tiền bán hàng lần cuối không đủ để khấu chiết khấu


3.1.Hạch toán kế toán đối với bên bán hàng có chiết khấu thương mại, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.


Căn cứ vào hóa đơn bán kế toán hạch toán:Ghi tăng doanh thu và thuế GTGT đầu ra:Nợ TK 131: Phải thu của khách hàngCó TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụCó TK 3331: Thuế GTGT đầu raĐồng thời kết chuyển giá vốn hàng bán:Nợ TK TK 632Có TK 156Căn cứ vào hóa đơn có chiết khấu, số tiền chiết khấu, kế toán ghi:Nợ TK 521: Chiết khấu thương mạiNợ TK 3331: Thuế GTGT đầu raCó TK 131: Phải thu của khách hàng

3.2. Hạch toán kế toán đối với bên mua hàng có chiết khấu thương mại, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ


Cũng như bên bán, nếu chiết khấu của từng lần mua hàng, thì bên mua hạch toán doanh thu mua và thuế đầu vào theo giá đã chiết khấu. Nếu bên mua sau nhiều lần mua hàng mới được hưởng chiết khấu thì hạch toán như sau:

Khi mua hàngNợ TK 156: Hàng hóaNợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừCó TK 331: Phải trả nhà cung cấpKhi nhận được hóa đơn chiết khấuNếu khoản chiết khấu là của hàng còn tồn kho, ghi giảm cho giá vốn hàng tồn kho và thuế GTGT được khấu trừ:Nợ TK 331: Phải trả nhà cung cấpCó TK 156: Hàng hóa (phân bổ cho giá vốn hàng tồn kho)Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừNếu khoản chiết khấu là của hàng hóa đã tiêu thụ:Nợ TK 331: Phải trả nhà cung cấpCó TK 632: Giá vốn ( phân bổ cho hàng bán trong kỳ)Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam, viết hóa đơn cho công ty Kế Toán Hà Nội với giá bán đã chiết khấu chưa thuế GTGT 10% là:

10.000.000 đ – (10.000.000 đ x15%) = 8.500.000 đ

Cách viết hóa đơn cụ thể như sau:

*

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.


4.2. Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số


Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

10.000.000 đ/bộ x 20% = 2.000.000 đ/bộ

*


4.3. Trường hợp 3: Kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn


Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Ví dụ:

*

Xem thêm: lã kỳ anh là ai

Hy vọng rằng bài viết đã mang lại những kiến thức hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn.