trung vũ đại dương là ai

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Xem thêm: dqmtrieu là ai

Bạn đang xem: trung vũ đại dương là ai

Trung Vũ Vương (chữ Hán: 忠武王) là thụy hiệu hoặc tước đoạt hiệu của những hero lịch sử hào hùng ở điểm Á Đông thời phong loài kiến.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Tây Hán Sa Xa Trung Vũ Vương Diên
 2. Lương triều Thủy Hưng Trung Vũ Vương Tiêu Đam
 3. Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương Cao Trường Cung (thường gọi tắt là Vũ vương)
 4. Bắc Tề Bình Nguyên Trung Vũ Vương Đoàn Thiều (thời Đông Ngụy gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, sở hữu tiến trình thực hiện Cô Tang Trung Vũ Hầu, tiếp sau đó tiến thủ phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoại giả còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
 5. Bắc Tề Hàm Dương Trung Vũ quận vương vãi Hộc Luật Kim (thời Bắc Ngụy từng thực hiện Phụ Thành Trung Vũ Nam, lịch sự thời Đông Ngụy được tiến thủ phong thực hiện An Bình Trung Vũ Hầu và Thạch Thành Trung Vũ Công)
 6. Bắc Tề Vĩnh Xương Trung Vũ Vương Cao Ngao Tào (truy tặng)
 7. Bắc Tề Ba Lăng Trung Vũ quận vương vãi Vương Lâm (trước ê gọi là Cối Kê Trung Vũ quận công, lúc còn ở trong nhà Lương từng lưu giữ những tước đoạt hiệu Kiến Ninh thị xã hầu và An Thành quận công)
 8. Đường triều Tây Bình Trung Vũ Vương Lý Thạnh
 9. Đường triều Phần Dương Trung Vũ Vương Quách Tử Nghi (trước ê gọi là Đại Trung Vũ Công)
 10. Đường triều Ninh Sóc Trung Vũ quận vương vãi Hỗn Giam
 11. Đường triều Nam Khang Trung Vũ quận vương vãi Vĩ Cao
 12. Nam Ngô Tề Trung Vũ Vương (sau được truy tôn là Đường Trung Vũ Đế)
 13. Bắc Tống Bành Trung Vũ Vương (hoặc Tiều Trung Vũ Vương) Quách Thủ Văn
 14. Tây Hạ Tề Trung Vũ Vương Lý Ngạn Tông
 15. Nam Tống Ngạc Trung Vũ Vương Nhạc Phi (truy phong, sở hữu thụy hiệu không giống là Vũ Mục Vương)
 16. Nam Tống Kỳ Trung Vũ Vương (hoặc Hàm An Trung Vũ quận vương vãi hoặc Thông Nghĩa Trung Vũ quận vương) Hàn Thế Trung
 17. Việt Nam Trần Triều Trung Vũ Vương Trần Thủ Độ (tước hiệu)
 18. Mông Cổ đế quốc Tế Ninh Trung Vũ Vương Án Trần (truy tặng)
 19. Nguyên triều Hoài An Trung Vũ Vương (hoặc Hoài Trung Vũ Vương) tì Nhan (truy tặng)
 20. Nguyên triều Lỗ Trung Vũ Vương Mộc Hoa Lê
 21. Nguyên triều Quảng Bình Trung Vũ Vương Bác Nhĩ Truật
 22. Nguyên triều Xương Trung Vũ Vương Bột Thốc
 23. Nguyên triều Trấn Dương Trung Vũ Vương Sử Thiên Trạch (truy phong)
 24. Nguyên triều Nhữ Nam Trung Vũ Vương Trương Nhu (truy tặng, thực tiễn đơn thuần Sái Trung Vũ Công)
 25. Nguyên triều Đức Trung Vũ Vương (hoặc Tỉnh Thái Bình Trung Vũ Vương) Yên Thiếp Mộc Nhi
 26. Minh triều Khai Bình Trung Vũ Vương (truy tặng, thực tiễn đơn thuần Ngạc Trung Vũ Công)
 27. Minh triều Hà Gian Trung Vũ Vương (truy tặng, thực tiễn thụy hiệu đơn thuần Vinh Trung Hiển Công)
 28. Minh triều Hòa Dương Trung Vũ Vương (còn sở hữu thụy hiệu không giống là Phì Thủy Trung Liệt Vương)
 29. Nam Minh Du Lâm Trung Vũ quận vương vãi Kim Thanh Hoàn
 30. Nam Minh Ninh Hạ Trung Vũ Vương Lý Thành Đống (truy phong, thực tiễn đơn thuần Huệ Trung Vũ Công)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vũ Liệt Đế
 • Vũ Bá
 • Vũ Đế
 • Vũ Tử
 • Vũ hầu
 • Hiếu Vũ Đế
 • Văn Vũ vương
 • Mục Vũ Vương
 • Duệ Vũ vương
 • Huệ Vũ vương
 • Hưng Vũ vương
 • Hiếu Vũ vương
 • Hiến Vũ vương
 • Tuyên Vũ Vương
 • Ngụy Vũ Vương
 • Lương Vũ Vương
 • Trung Liệt vương
 • Trung Vương
 • Vũ Vương
 • Vũ Trung Vương
 • Trung Vũ Công
 • Trung Vũ Hầu
 • Trung Vũ bá
 • Trung Vũ nam
 • Tề Trung Vũ Vương