Thị Trường Sơ Cấp Và Thứ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp, Thị Trường Chứng Khoán Thứ Cấp

Thị trường chứng k Nó được phân thành hai phân đoạn phụ thuộc lẫn nhau, tức là Thị trường ơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường. Thị trường trước đây là thị t

Bạn đang xem: Thị Trường Sơ Cấp Và Thứ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp, Thị Trường Chứng Khoán Thứ Cấp

*

NộI Dung:

*
Thị trường chứng k Nó được phân thành hai phân đoạn phụ thuộc lẫn nhau, tức là Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường. Thị trường trước đây là thị trường nơi chứng khoán được chào bán lần đầu tiên để nhận đăng ký công khai trong khi thị trường sau là nơi giao dịch chứng khoán phát hành trước giữa các nhà đầu tư.

Trong khi thị trường sơ cấp cung cấp các phương thức bán chứng khoán mới cho các nhà đầu tư, thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành bởi công ty. Trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của bạn vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, giấy ghi nợ, hàng hóa, v.v., bạn nên biết sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, để sử dụng tiết kiệm tốt hơn.


Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhThị trường sơ cấpThị trường thứ cấp
Ý nghĩaThị trường cho cổ phiếu mới được gọi là thị trường sơ cấp.Nơi mà các chứng khoán đã phát hành trước đây được giao dịch được gọi là Thị trường thứ cấp.
Tên khácThị trường phát hành mới (NIM)Sau thị trường
Hình thức mua hàngThẳng thắngián tiếp
Tài trợNó cung cấp vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập và cả các công ty hiện có để mở rộng và đa dạng hóa.Nó không cung cấp tài trợ cho các công ty.
Bao nhiêu lần một chứng khoán có thể được bán?Chỉ một lầnNhiều lần
Mua và Bán giữaCông ty và nhà đầu tưNhà đầu tư
Ai sẽ thu được số tiền bán cổ phiếu?Công tyNhà đầu tư
Người Trung gianNgười bảo lãnhMôi giới
Giá bánGiá cố địnhBiến động, phụ thuộc vào cầu và lực cung
Sự khác biệt về tổ chứcKhông bắt nguồn từ bất kỳ vị trí hoặc vị trí địa lý cụ thể nào. Nó tồn tại vật chất.


Định nghĩa thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp là nơi các công ty đưa ra một đợt phát hành cổ phiếu mới được công chúng đăng ký để huy động vốn nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn dài hạn của họ như mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc mua tổ chức mới. Nó đóng vai trò xúc tác trong hozo.vnệc huy động tiền tiết kiệm trong nền kinh tế.

Các loại vấn đề khác nhau do công ty thực hiện là Phát hành công khai, Phát hành để bán, Phát hành quyền, Phát hành tiền thưởng, Phát hành IDR, v.v.

Công ty thực hiện IPO được gọi là công ty phát hành và quá trình này được coi là một vấn đề công khai. Quy trình này bao gồm nhiều chủ ngân hàng thương mại (ngân hàng đầu tư) và người bảo lãnh phát hành mà qua đó cổ phiếu, giấy nợ và trái phiếu có thể được bán trực tiếp cho các nhà đầu tư. Các ngân hàng đầu tư và nhà bảo lãnh này cần phải được đăng ký với SEBI (Ủy ban Giao dịch Chứng khoán của Ấn Độ).

Xem thêm: Những mẫu giày sneaker nike nữ hot nhất

Vấn đề công khai có hai loại, đó là:

Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): Phát hành lần đầu ra công chúng bởi một công ty chưa niêm yết, công ty này sau khi phát hành sẽ niêm yết cổ phiếu của công ty đó trên sàn giao dịch chứng khoán được gọi là Phát hành lần đầu ra công chúng.Ưu đãi công khai hơn nữa (FPO): Phát hành công khai do một công ty niêm yết thực hiện, một lần nữa được gọi là ưu đãi tiếp theo.

Định nghĩa thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp là một loại thị trường vốn mà cổ phiếu, giấy nợ, trái phiếu, quyền chọn, thương phiếu, tín phiếu kho bạc, v.v. của các doanh nghiệp được giao dịch giữa các nhà đầu tư. Thị trường thứ cấp có thể là thị trường đấu giá nơi giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường đại lý, thường được gọi là Over The Counter, nơi giao dịch được thực hiện mà không sử dụng nền tảng của sở giao dịch chứng khoán.


Chứng khoán lần đầu tiên được chào bán trên thị trường sơ cấp cho công chúng để đăng ký mua trong đó công ty nhận tiền từ nhà đầu tư và nhà đầu tư nhận được chứng khoán; sau đó chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với mục đích giao dịch. Các sở giao dịch chứng khoán này là thị trường thứ cấp, nơi giao dịch tối đa của công ty được thực hiện. Hai sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của Ấn Độ là Sở giao dịch chứng khoán Bombay và Sở giao dịch chứng khoán quốc gia.

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán thông qua sở giao dịch chứng khoán với sự trợ giúp của các nhà môi giới, những người cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của họ để mua và bán. Các nhà môi giới là thành hozo.vnên đã đăng ký của sở giao dịch chứng khoán được công nhận nơi nhà đầu tư đang giao dịch chứng khoán của mình. Các nhà môi giới được phép giao dịch trên hệ thống giao dịch tiên tiến. SEBI cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các nhà môi giới thành hozo.vnên, qua đó nhà đầu tư có thể xác định liệu nhà môi giới đã đăng ký hay chưa.

Sự khác biệt chính giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Những điểm được đưa ra dưới đây là đáng chú ý, liên quan đến sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp:

Chứng khoán trước đây được phát hành trên thị trường được gọi là Thị trường sơ cấp, sau đó được niêm yết trên thị trường chứng khoán được công nhận để giao dịch, được gọi là thị trường thứ cấp.Giá trên thị trường sơ cấp là cố định trong khi giá trên thị trường thứ cấp thay đổi tùy thuộc vào cung và cầu của chứng khoán được giao dịch.Thị trường sơ cấp cung cấp tài chính cho các công ty mới và cả các công ty cũ để mở rộng và đa dạng hóa. Ngược lại, thị trường thứ cấp không cung cấp tài chính cho các công ty, vì họ không tham gia vào giao dịch.Tại thị trường sơ cấp, nhà đầu tư có thể mua cổ phần trực tiếp từ công ty. Không giống như Thị trường thứ cấp, khi các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu và trái phiếu với nhau.Các chủ ngân hàng đầu tư thực hiện hozo.vnệc bán chứng khoán trong trường hợp Thị trường sơ cấp. Ngược lại, các nhà môi giới đóng vai trò trung gian trong khi giao dịch được thực hiện trên thị trường thứ cấp.Trong thị trường sơ cấp, chứng khoán chỉ có thể được bán một lần, trong khi nó có thể được thực hiện vô số lần trong trường hợp thị trường thứ cấp.Số tiền nhận được từ chứng khoán là thu nhập của công ty, nhưng cũng là thu nhập của các nhà đầu tư khi đó là trường hợp của thị trường thứ cấp.Thị trường sơ cấp bắt nguồn từ một địa điểm cụ thể và không có sự hiện diện về mặt địa lý, vì nó không có thiết lập tổ chức. Ngược lại, Thị trường thứ cấp hiện diện trên phương diện vật lý, như là hàng bán cổ phiếu, nằm ở một khu vực địa lý cụ thể.

hozo.vndeo: Thị trường sơ cấp Vs thứ cấp

Phần kết luận

Xem thêm: đinh bộ lĩnh là ai

Hai thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong hozo.vnệc huy động tiền trong nền kinh tế của đất nước. Thị trường sơ cấp khuyến khích sự tương tác trực tiếp giữa công ty và nhà đầu tư trong khi thị trường thứ cấp thì ngược lại, nơi các nhà môi giới giúp các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu giữa các nhà đầu tư khác. Trên thị trường sơ cấp, hozo.vnệc mua số lượng lớn chứng khoán không được thực hiện trong khi thị trường thứ cấp thúc đẩy hozo.vnệc mua số lượng lớn.