Mới Mới Nhất Dash Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đào Và Tạo Ví Dashcoin

Bất cứ khi nào bạn lưu trữ những gì có giá trị trên thị trường thì bảo mật luôn là điều cần thiết. Điều này cũng đúng đối với các hệ thống trao đổi cũng như các nền kinh tế sử dụng đồng tiền như là một phương tiện để trao đổi. Trong khi các ngân hàng lưu trữ số dư tiền trong các sổ cái riêng thì tiền kỹ thuật số lại lưu trữ các số dư dưới các địa chỉ duy nhất trong một sổ cái phân tán công khai. Các khoá riêng trong mã hoá dùng để truy cập số dư được lưu trữ trên mỗi địa chỉ công khai và đó là các đối tượng có giá trong hệ thống này. Phần này của tài liệu sẽ thảo luận về những phương thức thực tế khác nhau trong việc giữ các chìa khoá này một cách an toàn trong các ví, và vẫn đảm bảo tính hữu dụng cho các nhu cầu hàng ngày.

Bạn đang xem: Mới Mới Nhất Dash Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đào Và Tạo Ví Dashcoin

VÌ sự an toàn, bạn không nên chứa nhiều tiền trên các sàn giao dịch hoặc trên các ví mềm. Nếu bạn giữ tiền số có giá trị nhiều hơn thiết bị mà bạn đang dùng để chứa, thì bạn nên mua một ví cứng.


Ví hozo.vn Core¶

hozo.vn Core Wallet is the full official release of hozo.vn, and supports allhozo.vn features as they are released, including InstantSend andCoinJoin, as well as an RPC console and governance features. hozo.vnCore Wallet (sometimes known as the QT wallet, due to the QT softwareframework used in development) is a professional or heavy wallet whichdownloads the full blockchain (several GB in size) and can operate asboth a full node or masternode on the network. Because of therequirement to hold a full copy of the blockchain, some time is requiredfor synchronisation when starting the wallet. Once this is done, thecorrect balances will be displayed and the functions in the wallet canbe used. hozo.vn Core Wallet is available for macOS, Linux, Raspberry Piand Windows.

Các tính năng

InstantSend

CoinJoin

Mã hoá ví

Kiểm soát coin và kiểm soát phí

Sinh mã QR và sổ địa chỉ

Các lệnh Masternode và việc bỏ phiếu

Sao lưu tự động

Cửa sổ debug

Các tài liệu


*

Ví hozo.vn Core¶


Vì hozo.vn Electrum¶

hozo.vn Electrum is a light wallet which uses powerful external servers toindex the blockchain, while still securing the keys on your personalcomputer. Transactions are verified on the hozo.vn blockchain using atechnique called Secure Payment Verification (SPV), which only requiresthe block headers and not the full block. This means that wallet startupis almost instant, while still keeping your funds secure and mobile.hozo.vn Electrum also supports advanced InstantSend, CoinJoin andmasternode features.

hozo.vn Electrum is a fork of the Electrum wallet for Bitcoin. While thisdocumentation focuses on using hozo.vn Electrum, full documentation of allBitcoin Electrum features (mostly identical in hozo.vn Electrum) isavailable at the official documentation site.


*

Vì hozo.vn Electrum¶


Ví hozo.vn cho Android¶

hozo.vn cũng cung cấp một ví độc lập cho Android, với việc phát triển được cấp vốn từ ngân sách của hozo.vn. Ví hozo.vn cho Android hỗ trợ các tính năng tiên tiến của hozo.vn, bao gồm quản lý danh bạ, giao dịch tức thời. Bạn có thể quét và hiển thị mã QR dùng cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, sao lưu và khôi phục ví, lưu giữ danh bạ các địa chỉ thường xuyên giao dịch, thanh toán với NFC, cũng như quét ví từ ví giấy và những tính năng khác nữa.

Xem thêm: ai là người sáng lập ra nhà lý


*
*

Ví hozo.vn cho Android


Ví hozo.vn cho iOS¶

hozo.vn cung cấp một ví độc lập cho iOS, với kinh phí phát triển từ ngân sách của hozo.vn. Ví chính thức này của hozo.vn hỗ trợ những tính năng tiên tiến của hozo.vn như InstantSend cho việc gửi và nhận. Bạn cũng có thể quét và hiển thị mã QR cho việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, hay sao lưu và phục hồi ví sử dụng dòng chữ phục hồi.


*
*

Ví hozo.vn cho iOS


Ví giấy hozo.vn¶

Phần mềm sinh ví hozo.vn trên giấy cho phép bạn sinh ra, mã hoá và bảo mật các khoá về một địa chỉ hozo.vn đơn nhất trên một máy tính sách mà không kết nối vào Internet. Nó là cách tuyệt vời cho việc lưu trữ lâu dài một cách an toàn.


*

Ví giấy hozo.vn¶


Các loại ví cứng¶

Một ví phần cứng là một loại thiết bị lưu trữ khoá riêng của một blockchain trong một thiết bị phần cứng bảo mật, thay vì một file cơ sở dữ liệu như là file wallet.dat trong các phần mềm ví thông thường. Ví cứng mang đến những tính năng bảo mật tiên tiến so với các ví phầm mềm, cũng như những lợi ích thiết thực hơn so với các ví giấy. Cho đến hiện nay, không có những bằng chứng xác thực về việc ví phần cứng bị bẻ khoá bởi virus, và nó cũng miễn nhiễm với các phần mềm theo dõi bàn phím có thể đánh cắp mật khẩu để mở khoá các chìa khoá riêng trong các ví phần mềm.

Các ví phần cứng hoạt động bằng cách lưu khoá riêng của bạn trong một phần được bảo vệ bởi bộ vi điều khiển. Không thể để các khoá riêng của bạn ở trên thiết bị dưới dạng không mã hoá - chỉ đầu ra được ký trên một mã băm mới được truyền tài đến máy tính/điện thoại để tương tác với blockchain. Hầu hết các ví phần cứng đều có màn hình để cho phép bạn xác nhận một cách độc lập địa chỉ mà bạn muốn gửi tiền đến để đảm bảo sự chính xác.

Phần này liệt kê hầu hết các ví phần cứng thương mại thông dụng mà hỗ trợ hozo.vn, mặc dù một vài dự án khác của những người nhiều tình cũng có thể có.


Các loại ví của các hãng thứ 3¶

Những ví này đã được phát triển bởi những lập trình viên bên ngoài để hỗ trợ cho hozo.vn. Có rất nhiều các ví của các bên thứ ba hỗ trợ nhiều loại tiền số khác nhau tại cùng một thời điểm, hoặc tích hợp sàn giao dịch tực thời.


Các ví trên Web¶

Ví web là các dịch vụ để giữ số tiền bằng hozo.vn cho bạn trên web, trong khi vẫn kiểm soát các khoá riêng dưới sự cho phép của bạn. Bất kỳ khoản hozo.vn nào được lưu trữ trên các sàn giao dịch cũng nằm trong loại hình này. Tuy nhiên, có những dịch vụ có thể lưu giữ hozo.vn cho bạn thông qua hệ thống đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook. Hãy cực kỳ cẩn thận với việc lưu trữ tiền hay hozo.vn trên web. Bạn chỉ nên để hozo.vn trên web của những công ty danh tiếng. Có một ngoại lệ đặc biệt đó là Myhozo.vnWallet.org. Nơi này cung cấp một giao diện web an toàn cho blockchain của hozo.vn trong khi vẫn để cho bạn toàn quyền kiểm soát những khoá riêng của mình.


Ví SMS¶

Ví SMS (hay ví Text) cho phép người dùng mà không có điện thoại thông minh hay Internet có thể truy cập và giao dịch với hozo.vn bằng việc sử dụng các tin nhắn trên điện thoại di động thông thường. Các mã ngắn sáng tạo thường được dùng trong việc phối hợp giữa các mạng điện thoại di động quốc gia, làm cho nó trở nên tương đối đơn giản để tạo các giao dịch cả để gửi và nhận hozo.vn.


Hướng dẫn sử dụng ví¶

Xem thêm: nguyễn thái luyện là ai

Tài liệu trong phần này sẽ mô tả những chức năng thông dụng và những câu hỏi liên quan đến các loại ví.