Tại Sao Bitcoin Chỉ Có 21 Triệu Bitcoin Tồn Tại? Tại Sao Bitcoin Chỉ Có 21 Triệu

*

Những đồng Bitcoin mới là phần thưởng cho những thợ mỏ tham gia mạng lưới khai thác Bitcoin. Những thợ mỏ này cùng tham gia giải quyết một bài toán mỗi khi có một khối mới được thêm vào mạng lưới. Mỗi khối mới này chứa thông tin về một giao dịch mới phát sinh.

Bạn đang xem: Tại Sao Bitcoin Chỉ Có 21 Triệu Bitcoin Tồn Tại? Tại Sao Bitcoin Chỉ Có 21 Triệu

Mặc dù Bitcoin được khai thác bởi những thợ mỏ tham gia mạng lưới, đồng tiền này vẫn được lập trình bởi phần mềm.

Phần mềm lập trình quy định mỗi khoảng 10 phút sẽ có một block mới được thêm vào hệ thống, tương ứng với đó là một số lượng Bitcoin nhất định được sinh ra. Phần mềm Bitcoin cũng tự động điều chỉnh mức độ khó dễ của bài toán để đảm bảo cứ sau khoảng 10 phút bài toán đó sẽ được giải.

Ban đầu mạng lưới có ít thành viên tham gia, khiến cho bài toán được quy định dễ hơn. Sau đó, mức độ khó của bài toán tăng dần, khiến cho nhiều người cùng tham gia giải toán nhưng cũng chỉ giải được sau 10 phút.

Phần mềm Bitcoin cũng quy định, số lượng Bitcoin thưởng cho mỗi khối mới được thêm vào sẽ giảm còn một nửa theo thời gian sau mỗi 210.000 khối. Cụ thể, 210.000 khối đầu tiên sẽ nhận được 50 Bitcoin cho mỗi khối mới thêm vào mạng lưới. 210.000 khối tiếp theo sẽ nhận được 25 Bitcoin cho mỗi khối. Cứ như thế cho đến khi số lượng Bitcoin thưởng cho mỗi khối giảm về 0.

Do mỗi khối sẽ được thêm vào chuỗi sau khoảng 10 phút, để thêm mỗi 210.000 khối cần khoảng thời gian là 1.438 ngày, tương đương 3,94 năm.

Cũng theo lập trình, mỗi Bitcoin có thể được phân chia tối đa đến 8 chữ số thập phân (0,00000001).

Xem thêm: đinh bộ lĩnh là ai

Để lý giải cho việc này, Satoshi Nakamoto giải thích: “Tôi muốn chọn một mốc để quy đổi mức giá này sang các đồng tiền hiện có. Việc giới hạn nguồn cung của Bitcoin sẽ làm mỗi đơn vị của đồng tiền này có giá trị cao hơn”.

Đây có lẽ là lời lý giải thuyết phục nhất cho đến hôm nay khi nói về con số 21 triệu này!

*

Theo thời gian, việc khai thác Bitcoin ngày càng trở nên đắt đỏ, cần phải đòi hỏi nhiều nguồn lực để giải quyết. Dễ thấy, Satoshi Nakamoto đã chuẩn bị tương đối “chu toàn” cho tương lai của đồng tiền này. Tất cả những gì ông làm đều để hạn chế tối đa quá trình lạm phát tự nhiên của nền kinh tế và duy trì giá trị cao nhất cho đồng Bitcoin.

Xem thêm: bài hát không cần biết em là ai

Qua bài viết này, nguồn cung của Bitcoin có hạn là một sắp đặt hoàn hảo của Satoshi Nakamoto để chống lại sự lạm phát của thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, con số 21 triệu không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của công nghệ và các thuật toán. Theo đó, vào năm 2140, khối Bitcoin cuối cùng sẽ được khai thác và khi đó, người ta sẽ trông đợi vào phí giao dịch để bảo vệ hệ thống thay vì phần thưởng khối (cho thợ đào) như hiện tại.