Soft Copy Là Gì - Nghĩa Của Từ Soft Copy

Định nghĩa Soft Copy là gì?

Soft Copy là Bản mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soft Copy - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bản mềm của một tài liệu là một bản sao kỹ thuật số, một trong những điều đó không tồn tại ở dạng vật lý hoặc trên giấy, nhưng thay vì lưu trữ như nhị phân hoặc máy ngôn ngữ trong bất kỳ thiết bị hoặc phần cứng thiết lập. bản mềm của tài liệu được quản lý nhiều khác biệt so với các bản sao cứng truyền thống có trước sự tiến bộ nhanh chóng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số vào cuối thế kỷ 20 và 21 sớm.

Bạn đang xem: Soft Copy Là Gì - Nghĩa Của Từ Soft Copy

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng chung của tài liệu “bản mềm” đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến việc tạo ra, lưu trữ, bảo dưỡng và chăm sóc các tài liệu. Nhiều bản mềm đã được thực hiện các văn bản rất cũ predating công nghệ, được xử lý nhiều khác biệt so với bản gốc. Các công ty cũng tạo ra kế hoạch hoàn toàn khác đối với bản mềm lưu trữ, tài liệu và hồi hơn những gì họ làm cho bất kỳ tài liệu đó phải được giữ trên giấy hoặc trong “bản cứng”.

What is the Soft Copy? - Definition

A soft copy of a document is a digital copy, one that doesn"t exist in physical form or on paper, but is instead stored as binary or machine language in any device or hardware setup. Soft copies of documents are managed much differently than the traditional hard copies that predated the rapid advance of digital media in the late 20th and early 21st centuries.

Understanding the Soft Copy

The general idea of document “soft copies” raises many issues regarding the creation, storage, maintenance and care of documents. Many soft copies have been made of extremely old documents predating technology, which are handled much differently than the originals. Companies also create radically different plans for soft copy archiving, documentation and retrieval than they do for any documents that must be kept on paper or in “hard copies.”

Thuật ngữ liên quan

Hard CopyWord Processing (WP)Archive SiteNetwork Attached Storage (NAS)Document ReaderMemory AddressAlan TuringDigitalCumulative Incremental BackupData at Rest

Source: Soft Copy là gì? Technology Dictionary - hozo.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm: đinh bộ lĩnh là ai

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Xem thêm: vợ bạch công khanh là ai

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


hozo.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến