ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận chiến pháp luật thân thuộc ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga sắp đến hồi cam go, vô số thắc mắc đề ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ nào là và hiện nay đang thực hiện căn nhà doanh nghiệp nào?