Chương 8 Nguồn Tài Trợ Ngắn Hạn Của Doanh Nghiệp Và Nguồn Tài Trợ

hozo.vn

*
*
*
*

*

NGUỒN VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANHNGHIỆP

Bạn đang xem: Chương 8 Nguồn Tài Trợ Ngắn Hạn Của Doanh Nghiệp Và Nguồn Tài Trợ

(Phần 2: Tíndụng nhà cung cấp, vay ngắn hạn ngân hàng và các nguồn vốn ngắn hạn khác)

Tíndụng nhà cung cấp

Đâylà một nguồn vốn quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn củadoanh nghiệp; nó được hình thành khi doanh nghiệp mua hàng hoá dịch vụ từ nhàcung cấp song chưa phải trả tiền ngay. Vì vậy, doanh nghiệp có thể sử dụng cáctài sản mua được từ nhà cung cấp như một nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho nhucầu vốn lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp.

*Đặc điểm của nguồn vốn tín dụng nhà cung cấp:

- Quy mô nguồn vốn tín dụngthương mại chỉ có giới hạn nhất định vì nó phụ thuộc vào số lượng hàng hoá,dịch vụ được mua chịu của nhà cung cấp.

- Doanh nghiệp phải hoàn trả sau một thời hạn nhất địnhvà thường là rất ngắn.

- Nguồn tài trợ này không thể hiện rõ nét mức chi phí choviệc sử dụng vốn.

* Ưu điểm: Việc sử dụng tín dụng thương mại có ưu điểm làđơn giản, tiện lợi trong kinh doanh. Tài trợ một phần nhu cầu vốn của doanhnghiệp.

* Nhược điểm: Chi phí sử dụng tín dụng thương mại thườngcao hơn so với sử dụng tín dụng thông thường của ngân hàng thương mại, mặt khácnó cũng làm tăng hệ số nợ, tăng nguy cơ rủi ro về thanh toán đối với doanhnghiệp.

* Yêu cầu trong quản lý: Thường xuyên theo dõi chi tiếtcác khoản nợ nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán.Tránh để mất uy tín do không trả nợ đúng hạn.

Vayngắn hạn ngân hàng

- Đây là nguồn vốn hết sức quan trọng đối với các doanhnghiệp hiện nay. Đặc điểm của việc sử dụng vốn vay ngân hàng (tín dụng ngânhàng) là phải sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, có vật tư bảo đảm, có thờihạn và phải trả lãi.

- Các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay vốn ngắnhạn dưới các hình thức chủ yếu là:

+ Cho vay từng lần

+ Cho vay theo hạn mức tín dụng

+ Cho vay theo kế hoạch

- Đặc điểm:

Xem thêm: quang trung nguyễn huệ là ai

+ Nguồn vốn vay này có giới hạn nhấtđịnh.

+ Đây là nguồn vốn có thời gian đáo hạn

+ Doanh nghiệp phải trả lãi cho việc sử dụng nguồn vốnnày.

* Ưu điểm: Việcsử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động của doanhnghiệp, nó có tác dụng giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn về vốn.

* Nhược điểm: Sử dụng nguồn vốn này làm tăng hệ số nợ của doanh nghiệp, làmtăng rủi ro tài chính do bắt buộc phải trả lãi và hoàn trả nợ đúng hạn.

Các nguồn vốn ngắn hạn khác

Ngoài các nguồn vốn ngắn hạn trên, doanh nghiệp còn cóthể sử dụng các nguồn khác để tài trợ nhu cầu tăng vốn lưu động tạm thời, nhưcác khoản tiền đặt cọc, tiền ứng trước của khách hàng, các nguồn tài trợ khôngcó bảo đảm khác như tín dụng thư, các khoản cho vay theo từng hợp đồng cụthể...

* Ưu điểm:

+ Việc sử dụng tín dụng ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp cóthể thực hiện dễ dàng, thuâận lợi hơn so với việc sử dụng tín dụng dại hạn. Bởivì, thông thường các điều kiện cho vay ngắn hạn mà ngân hàng thương mại và cáctổ chức tài chính khác đưa ra đối với doanh nghiệp thường ít khắt khe hơn sovới tín dụng dài hạn.

+ Chi phí sử dụng tín dụng ngắn hạn thường thấp hơn sovới sử dụng tín dụng dài hạn.

+ Sử dụng tín dụng ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp có thểdễ dàng, linh hoạt điều chỉnh hơn cơ cấunguồn vốn của doanh nghiệp

* Nhược điểm:

+ Doanh nghiệp phải chịu rủi ro về lãi suất cao hơn, bởilẽ, lãi suất tín dụng ngắn hạn biến động nhiều hơn so với lãi suất dài hạn.

+ Rủi ro vỡ nợ ở mức cao hơn: Sử dụng tín dụng ngắn hạnđòi hỏi doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanh toán lãi vay và hoàn trả vốn gốctrong một thời gian ngắn, nếu tình hình kinh doanh gặp khó khăn, doanh nghiệpdễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Việc sửdụng quá nhiều tín dụng ngắn hạn dễ dẫn đến tình trạng tài chính của doanhnghiệp luôn căng thẳng, nhất là đối với một số doanh nghiệp trong tình trạng sửdụng cả nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.


Xem thêm: em là ai cô gái hay nàng tiên đọc hiểu

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn