Bài 4 : Mô Hình Cái Nêm - Bài 31 Mô Hình Giá Cái Nêm

1. Mô hình Cái Nêm là gì?

Mô hình Cái Nêm (tiếng Anh là Wedge) là báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi đột phá ra khỏi Cái Nêm, tạo điều kiện cho những Forex trader theo chân và kiếm lợi nhuận.

Không như 2 mô hình giá báo hiệu sự đảo chiều đã học là mô hình Hai Đỉnh, Hai Đáy và mô hình Vai Đầu Vai. Sau khi xuất hiện mô hình Cái Nêm, giá có thể tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều.

Bạn đang xem: Bài 4 : Mô Hình Cái Nêm - Bài 31 Mô Hình Giá Cái Nêm

Mô hình Cái Nêm có 2 loại: Cái Nêm Tăng và Cái Nêm Giảm.

2. Cái Nêm Tăng

MộtNêm Tăngđược hình thành khi giá “hội tụ” giữa một đường trend line hỗ trợ dốc lên và một đường trend line kháng cự.

Trong đó độ dốc của đường hỗ trợ dốc hơn so với ngưỡng kháng cự.

Điều này chỉ ra rằng mức thấp cao hơn đang được hình thành nhanh hơn mức cao hơn.Điều này dẫn đến một đội hình giống như cái nêm, chính xác là nơi mô hình biểu đồ lấy tên của nó!

Với việc giá đi vào cái “lỗ” ngày càng hẹp thì việc bùng nổ là điều đã được dự đoán trước.

Bây giờ bạn hãy theo dõi những ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

Điểm vào lệnh (entry), dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) sẽ được mô tả cụ thể trên hình ví dụ.

2.1. Nêm Tăng trong xu hướng tăng

Ví dụ 1: Nêm Tăng trong xu hướng tăng của DXY trên khung D1.

*

Nếu Nêm Tăng hình thành sau một xu hướng tăng thì đó thường là mô hình đảo chiều của giá từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

2.2. Nêm Tăng trong xu hướng giảm

Ví dụ 2: Nêm Tăng trong xu hướng giảm của GBP/USD trên khung Monthly.

Xem thêm: nguyên phong là ai

*

Nếu Nêm Tăng hình thành sau một xu hướng giảm thì đó thường là mô hình báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng giảm của giá.

3. Cái Nêm Giảm

3.1. Nêm Giảm trong xu hướng giảm

Ví dụ 3: Nêm Giảm trong xu hướng giảm của DXY trên khung W1.

*

Nếu Nêm Giảm hình thành sau một xu hướng giảm thì đó thường là mô hình đảo chiều của giá từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

3.2. Nêm Giảm trong xu hướng tăng

Ví dụ 4: Nêm Giảm trong xu hướng lên

*

Nếu Nêm Giảm hình thành sau một xu hướng tăng thì đó thường là mô hình báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng tăng của giá.

4. Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Cái Nêm

4.1. Khi xuất hiện mô hình Cái Nêm, giá có xu hướng phá vỡ theo hướng ngược với Cái Nêm

Cụ thể hơn, khi xuất hiện mô hình Nêm Tăng, giá thường sẽ có xu hướng phá vỡ Nêm Tăng theo chiều giảm bất kể xu hướng giá trước khi xuất hiện Nêm Tăng là gì.

Ngược lại, khi xuất hiện mô hình Nêm Giảm, giá thường sẽ có xu hướng phá vỡ Nêm Giảm theo chiều tăng bất kể xu hướng giá trước khi xuất hiện Nêm Giảm là gì.

Xem thêm: chủ tịch gãy tv là ai

Kết luận này sẽ giúp bạn ghi nhớ cách giao dịch hiệu quả với mô hình Cái Nêm.

4.2. Khi giao dịch theo mô hình Cái Nêm, mục tiêu của giá đạt được thực tế thường sẽ lớn hơn nhiều mục tiêu trên lý thuyết

Kết luận này bạn hãy tự kiểm chứng trên thực tế nhé.

Trong quá trình thực hành giao dịch theo mô hình Cái Nêm, bạn có thể điều chỉnh mục tiêu chốt lời để đạt được lợi nhuận cao hơn.