lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai


  • Thể loại: Ca dao
  • Nhóm: Ca dao về nước nhà - lịch sử

Bài ca dao ngợi ca công trạng của vua Lê Lợi, mặt khác nhắc nhở con cái con cháu đời sau cần ghi ghi nhớ công ơn của phụ thân ông và nối tiếp đẩy mạnh truyền thống cuội nguồn yêu thương nước ấy.

Bạn đang xem: lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai

Giải quí thêm

Xem thêm: xem ai la trieu phu tuan nay

Xem thêm: game vui ai la triệu phú

  • vua Bình Định: Tên thiệt là Lê Lợi, là vị nhà vua trước tiên của triều Hậu Lê. Ông thủ xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự động xưng là Tỉnh Bình Định Vương, hành động ngăn chặn sự xâm cướp của quân group căn nhà Minh từ thời điểm năm 1418 cho tới khi tiến công xua trọn vẹn quân Minh thoát khỏi Đại Việt vô năm 1428. Ông được xem như là vị vua lịch sử một thời của Đại Việt không chỉ là vì chưng tài năng quân sự chiến lược, mà còn phải vì chưng tài thống trị, vẫn hướng dẫn người dân Đại Việt thiết kế và tái ngắt thiết lại một nước nhà điêu tàn Khi bị quân group căn nhà Minh huỷ bỏ tất cả.
  • kinh trở nên (từ cũ): trở nên xây nhằm đảm bảo kinh kì thời xưa.

Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý