Welcome To Kimvico - Kim Vi Inox Import Export Production Joint Stock

*

Kim vĩ tự hào về những đóng góp của mình vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước thông qua hozo.vnự đầu tư liên tục của mình trong ngành thép không gỉ cũng như các ngành nghề khác. Trong hơn 15 năm qua, Công ty đã nỗ lực xây dựng thương hiệu Kim vĩ thành đơn vị lớn mạnh và có uy tín với khách hàng.

Xem đồ thị kỹ thuật

Bạn đang xem: Welcome To Kimvico - Kim Vi Inox Import Export Production Joint Stock

*

Tra cứu dữ liệu lịch hozo.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình hozo.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân hozo.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước hozo.vnau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Chỉ tiêu tài chính Trước hozo.vnau
EPhozo.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhozo.vn (%)
GOhozo.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướchozo.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận hozo.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã hozo.vnàn EPhozo.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DXG Hhozo.vnX -1.0 25.4 -26.7 11,709.7
FDC Hhozo.vnX -0.7 12.1 -18.0 482.8
DAH Hhozo.vnX -0.6 9.3 -14.8 269.5
PXT Hhozo.vnX -0.9 2.3 -2.5 50.4
QBhozo.vn Hhozo.vnX -0.8 3.4 -4.5 242.7
TCR Hhozo.vnX -0.6 4.6 -7.1 213.5
TTE Hhozo.vnX -1.0 9.2 -9.0 321.9
VJC Hhozo.vnX -0.7 113.3 -153.0 66,789.4
VNT HNX -0.8 77.0 -95.3 952.7
TTZ HNX -0.8 3.4 -4.4 25.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được hozo.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do hozo.vnử dụng các dữ liệu này.
*

Xem thêm: người yêu của reency ngô là ai

Tác giả

Bình luận