Implicit Là Gì - Nghĩa Của Từ Implicit

Định nghĩa Implicit cost là gì?

Implicit cost là Giá trị ẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Implicit cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Bạn đang xem: Implicit Là Gì - Nghĩa Của Từ Implicit

Giải thích ý nghĩa

Các chi phí liên quan đến sự cân bằng của một hành động. Nó có liên quan đến chi phí rõ ràng, đại diện cho các chi phí thực tế của một hoạt động, và đại diện cho một chi phí mà không được ghi lại mà thay vào đó ngụ ý. Ví dụ, một nhân viên có thể đi nghỉ mát và du lịch. Các chi phí rõ ràng sẽ bao gồm chi phí đi lại, chi phí của một phòng khách sạn, và các chi phí liên quan đến giải trí. Chi phí tiềm ẩn liên quan đến sự cân bằng, cụ thể là tiền lương mà người lao động có thể kiếm được nếu các kỳ nghỉ đã không thực hiện.Một ví dụ khác, không phải trả tiền thuê nhà trên thuộc tính tự doanh (gọi tắt là thuê ngầm) là một chi phí tiềm ẩn, bởi vì tiền thuê là một khấu trừ chi phí thuế nhưng thuê ngầm không phải là. Tương tự như vậy, chi phí tiềm ẩn của tài sản lưu động hoặc cổ đông (cổ đông) vốn là lãi suất tối đa mà có thể kiếm được trên chúng như một khoản đặt cọc cố định hoặc như là một đầu tư vào một quỹ tương hỗ (đơn vị ủy thác). chi phí ngầm phải được bổ sung để chi tiêu tiền mặt thực tế để thiết lập một ước tính thực sự của chi phí sản xuất hoặc chạy một doanh nghiệp. Còn được gọi là chi phí QUY GÁN, chi phí ngụ ý, hoặc chi phí danh nghĩa.

Definition - What does Implicit cost mean

The costs associated with an action"s tradeoff. It is related to explicit costs, which represent the actual costs of an activity, and represents a cost that is not recorded but instead implied. For example, an employee could take a vacation and travel. The explicit costs would include travel expenses, the cost of a hotel room, and costs related to entertainment. The implicit costs relate to the tradeoff, namely the wages that the employee could have earned if the vacation was not taken.As another example, not paying rent on the self-owned property (called implicit rent) is an implicit cost, because rent is a tax deductible expense but implicit rent is not. Similarly, implicit cost of liquid assets or stockholders" (shareholders") capital is the maximum interest that would be earned on them as a fixed deposit or as an investment in a mutual fund (unit trust). Implicit costs must be added to actual cash outlays to establish a true estimate of the cost of production or of running a business. Also called imputed cost, implied cost, or notional cost.

Source: Implicit cost là gì? Business Dictionary


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Xem thêm: hotgirl ống nghiệm là ai

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


Xem thêm: chồng xoài non là ai

hozo.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến