Hướng Dẫn Lọc Cổ Phiếu Bằng Amibroker Miễn Phí

Muốn lọc được cổ phiếu, bạn có thể sử dụng code lọc cổ phiếu trong Amibroker. Đây là một hệ thống có chức năng giao dịch trên ngôn ngữ Amibroker, được sử dụng từ phần mềm Amibroker. Ngoài chức năng lọc cổ phiếu, khi sử dụng code này bạn có thể scan cổ phiếu, phân tích kỹ thuật bằng cách thiết lập tín hiệu mua bán trên biểu đồ.

Amibroker là gì?

Không chỉ những người chơi chứng khoán, mà cả những người chơi forex, crypto, bitcoin đều cần phân tích kỹ thuật để làm chiến thuật chơi cho mình. Amibroker chính là phần mềm hỗ trợ đắc lực cho người chơi theo kĩ thuật phân tích. Chính vì vậy code Amibroker tốt và đúng luôn được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Lọc Cổ Phiếu Bằng Amibroker Miễn Phí

*
Giao diện Amibroker

Khi bạn muốn tạo ra một điểm mua bán cổ phiếu trên phần kĩ thuật phân tích, nhưng hiện nay các nguồn cung cấp kĩ thuật phân tích lại không cho chúng ta tạo ra những điểm mua và bán cổ phiếu như Investing, Tradingview, Fireant…Lúc này phần mềm Amibroker sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cung cấp cho chúng ta ngôn ngữ lập trình (code) để tạo ra phần mua bán, phần tạo ra này được gọi là AFL (Amibroker Formula Language). AFL là ngôn ngữ phổ biến trong phần mềm Amibroker để mã hóa (code) chính.

Ví dụ như bạn muốn tạo ra điểm mua bán, backtest điểm mua bán, cũng như lọc điểm mua bán…

Vậy bộ lọc code lọc cổ phiếu trong Amibroker dựa vào tiêu chí nào?

Bộ lọc Amibroker dựa vào công cụ chỉ báo ADX để đánh giá xác định xu hướng thị trường. Nếu ADX > hoặc = 30 thì điều đó có nghĩa là mã cổ phiếu đang có xu hướng rõ ràng, tuy nhiên không biết được trend tang hay trend giảm. Trong đó có bộ ADX sẽ có đường là DI+ và DI-. Nếu trường hợp DI+ nằm trên DI- thì điều đó có nghĩa là trend tăng. Ngược lại trong trường hợp DI- nằm trên DI+ thì là có nghĩa là giá đang giảm.

*
Code Amibroker – điểm mua bán hay nhất

Tham khảo code lọc cổ phiếu tích lũy Amibroker dưới đây

Tham khảo code lọc cổ phiếu trong amibroker bằng cách chia sẻ file .AFL. hoặc làm theo code bên dưới. Ngoài ra bạn có thể tải link này về Link tải code lọc cổ phiếu và phần mềm chứng khoán Amibroker miễn phí:


Bạn có thể dùng code dưới đây:

+ Code amibroker thứ 1

// AFL for Dynamic RSI

//============================================================

_SECTION_BEGIN(“Dynamic RSI”);

DZbuy = Param(“Buy Zone Probability”,0.1,0.1,0.5,0.1);

DZsell = Param(“Sell Zone Probability”,0.1,0.1,0.5,0.1);

Period = Param(“Period”, 14, 2, 30, 1);

Lb = Param(“LookBack Period”,60,40,120,1);

RSILine = RSI(Period);

jh = HHV(RSILine,Lb);

jl = LLV(RSILine,Lb);

jc = (WMA((jh-jl),Period)*0.50)+WMA(jl,Period);

Hiline = jh-jc*DZbuy;

Loline = jl+jc*DZsell;

//midline = (jh-jl)/2;

Plot(HiLine,””,colorDarkRed, styleThick| styleDashed);

Plot(LoLine,””,colorDarkRed, styleDashed|styleThick);

Plot(jc, “”,colorGrey40, styleDashed|styleThick);

R = ( 4 * RSILine + 3 * Ref(RSILine,-1) + 2 * Ref(RSILine,-2) + Ref(RSILine,-3) ) / 10;

Plot(R,””,IIf(R>jc,colorLime,colorRed),styleThick);

kh = IIf(R>Hiline, R,Hiline);

Xem thêm: vậy là kết thúc rồi chẳng ai muốn cứ yêu càng đau

PlotOHLC( kh,kh,Hiline,Hiline, “”, IIf(R>HiLine,colorLime,colorBlack), styleCloud );

kl = IIf(R 100000;

DK3 = C>5;

DK5=V>0.8*MA(Ref(V,-1),10);// khối lượng lớn hơn 80% trung bình 10 phiên, nếu lọc lúc 14h thì thay 0.8 bằng 1.3 hay 1.5 tuỳ thích

DK6 = C>1.02*Ref(C,-1);// giá lớn hơn 2% phiên liền trước

Buy = DK2 AND DK3 AND DK5 AND DK6;

Filter = Buy;

+ Code amibroker thứ 3

/* This AFL is to plot Supertrend for Swing Trading, this can also be sued for Intraday Supertrend, I would suggest

to use the AFL for any time frame based on your strategy planning. The default multiplier is 1 and period used as 7 for ATR, you can use as per your strategy.

*/

_SECTION_BEGIN(“Supertrend AFL”);

SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);

SetBarFillColor(IIf(C>O,ParamColor(“UP Color”, colorGreen),IIf(CO,ParamColor(“Wick UP Color”, colorLime),IIf(Cfinal_UpperBand)), (UpperBand), final_UpperBand);

final_LowerBand = Iif( ((LowerBand>final_LowerBand) OR (Close=final_UpperBand)),final_LowerBand,

IIf(((SuperTrend==final_LowerBand) AND (Close>=final_LowerBand)),final_LowerBand,

IIf(((SuperTrend==final_LowerBand) AND (CloseClose, ParamColor(“Resistance”, colorRed ), ParamColor( “Support”, colorGreen ))), ParamStyle(“Style”) | styleThick | styleLine );

Return SuperTrend;

}

Periods_set = Param(“Periods”, 7, 1, 50 );

Multiplier_set = Param(“Multiplier “, 1, 1, 10 );

Multiplier = Multiplier_set;

Period = Periods_set ;

SuperTrend = FunctionST(Period,Multiplier);

_SECTION_END();

Xem thêm: cha của vua hùng đời thứ nhất la ai

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Trên đây là bài viết chia sẻ code lọc cổ phiếu trong Amibroker để tìm kiếm mã cổ phiếu đang có xu hướng tăng. Hy vọng những chia sẻ ở trên đã mang đến những kiến thức hữu ích cho những người đang nghiên cứu cổ phiếu.