Gaap Định Nghĩa: Nói Chung Các Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận

Sự khác biệt cơ bản trong U. S. GAAP và các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là gì? - 2021 - Talkin go money

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 1 + 2 (Tháng Sáu 2021).*

Table Of Contents:
*

a:

Các quy tắc kế toán công ở Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, hoặc GAAP, được coi là một cách tiếp cận "https://hozo.vn/gaap-la-gi/imager_2_38989_700.jpgdựa trên luật lệ"https://hozo.vn/gaap-la-gi/imager_2_38989_700.jpg đối với các tiêu chuẩn kế toán. Gần như mọi quốc gia khác trên thế giới sử dụng Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế, hoặc IFRS. Theo khái niệm, IFRS có tính "https://hozo.vn/gaap-la-gi/imager_2_38989_700.jpgdựa trên nguyên tắc"https://hozo.vn/gaap-la-gi/imager_2_38989_700.jpg hơn GAAP, điều này làm cho nó ít phức tạp và nhất quán hơn.

Bạn đang xem: Gaap Định Nghĩa: Nói Chung Các Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận

IFRS và U. S. GAAP có nhiều sự khác biệt về mặt kỹ thuật, và cả Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, hoặc IASB, và Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính, hoặc FASB, đều cam kết công khai để hội tụ trong các lĩnh vực kỹ thuật đó. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là các phương pháp khác nhau giữa IFRS và GAAP nhất thiết phải được đối chiếu.

Sự phân biệt về mặt phương pháp giữa cách tiếp cận dựa trên quy tắc và phương pháp tiếp cận dựa trên nguyên tắc làm cho hầu hết các sự khác biệt cơ bản giữa IFRS và GAAP. Điều này là bởi vì nó thay đổi cách hướng dẫn của IASB và FASB và giải thích các thông lệ kế toán.

GAAP cụ thể hơn, bao quát và đầy đủ các miễn trừ dựa trên phản hồi từ cộng đồng kế toán của U. Mặc dù điều này có một số lợi thế về tính chắc chắn, nó có thể dẫn đến sự không nhất quán và khó hiểu trong các tiêu chuẩn kế toán áp dụng.

Xem thêm: đinh bộ lĩnh là ai

Bằng cách tập trung vào các nguyên tắc, tổng khối lượng của luật IFRS là nhỏ hơn một cách đáng kể so với GAAP. Điều này cũng tạo ra sự linh hoạt trong diễn giải khi đưa ra các phán đoán chính yếu và thường xuyên công bố thông tin rộng rãi trong báo cáo tài chính để bù đắp cho sự không chắc chắn.

Xem thêm: quang trung nguyễn huệ là ai

Ghi nhận doanh thu

Một trong những lĩnh vực mà sự khác biệt cơ bản giữa IFRS và GAAP rõ ràng nhất là nhận biết doanh thu. Theo GAAP, văn học công nhận doanh thu rộng và đầy đủ các quy tắc và ứng dụng độc đáo, trong khi IFRS có thể đủ điều kiện cho tất cả các giao dịch thu nhập theo một trong bốn loại: bán hàng, hợp đồng xây dựng, cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng tài sản của một tổ chức . Các quy tắc và ứng dụng điều chỉnh các loại này được thiết kế đặc biệt để hạn chế các trường hợp ngoại lệ.