Thẻ Figure Html Là Gì

Định nghĩa và sử dụng

Tag xác định các nội dung liên quan mạch lạc với nhau, như hình ảnh, sơ đồ, code,...Nội dung của tag nên liên quan tới nội dung chính.
Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag mới trong HTML5

Hình minh họa

*

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ :

Bạn đang xem: Thẻ Figure Html Là Gì

Trình duyệt dành cho PC:

*
941110
*
5

Tag được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt IE6, IE7, IE8 muốn hiển thị đúng thì cần phải có thêm css và javascript hỗ trợ:

Css viết:

(function (){ var els = ; for (var i=0; i

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ :ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

Xem thêm: thủ trưởng đơn vị là ai

5.14.0
*
7.510

Trình duyệt

810MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

Xem thêm: lá nõn nhành non ai tráng bạc

5.14.010
*
2.0

Trình duyệt

1011

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát và thuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5