ernest khalimov là ai

Giới thiệu về Ernest Khalimov

Người kiểu Ernest Khalimov sinh đi ra bên trên Russia vào trong ngày 1 mon 3, 1969. Anh ấy 54 tuổi tác.

Người kiểu thể hình và vận khích lệ thể hình được thừa nhận rộng thoải mái là kẻ con trai phí a đằng sau meme GigaChad. Anh ấy share những tấm hình bên trên thông tin tài khoản Instagram berlin.1969 của tôi, điểm anh ấy tiếp tục thú vị được hơn 900.000 người theo đuổi dõi.

Bạn đang xem: ernest khalimov là ai

All information about Ernest Khalimov can be found in this post. It will clarify Ernest Khalimov's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Ernest Khalimov...

Ernest Khalimov trước lúc nổi tiếng

Ernest Khalimov was born in the Zodiac sign Ma Kết (The Fish), and 1969 is also the year of Rooster (雞) in the Chinese Zodiac.

Meme GigaChad phen trước tiên thú vị được sự lưu ý sau thời điểm một tấm hình đi dạo lối lâu năm được đăng nhập năm 2017.

Thành tựu & Danh hiệu của Ernest Khalimov

Anh ấy là kẻ kiểu cho 1 công ty lớn thương hiệu là Sleek 'n Tears. Meme về khuôn mặt mũi của anh ý ấy đang trở thành một hình tượng xúc cảm phim hoạt hình nhằm dùng trong số cuộc nói chuyện bên trên Twitch. Những tấm hình của anh ý ấy và được trả trở thành nghệ thuật và thẩm mỹ NFT.

Xem thêm: hiếu orion là ai

Cuộc sinh sống mái ấm gia đình của Ernest Khalimov

Anh ấy sinh đi ra ở Nga.

Những người tiếp tục liên minh với Ernest Khalimov

Anh ấy và chân dài đồng nghiệp Model Said Shavershian đều sinh đi ra ở Nga.

Ernest Khalimov Income & Net worth

Ernest Khalimov's income mainly comes from the work that created his reputation: a chân dài. Information about his net worth in 2023 is being updated as soon as possible by hozovn.com, you can tương tác to lớn tell us Net Worth of the Ernest Khalimov.

Xem thêm: 2 nghe si bi bat o tay ban nha la ai

Ernest Khalimov Height and Weight

How tall is Ernest Khalimov? Information about Ernest Khalimov height in 2023 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can tương tác us to lớn let us know how tall of Ernest Khalimov.

What is Ernest Khalimov's real name?

When is Ernest Khalimov's birthday?

How old is Ernest Khalimov?

Where is Ernest Khalimov from?

When was Ernest Khalimov born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin cậy về Ernest Khalimov update ngày 24 mon 3 năm 2023.