Pme: Ctcp Pymepharco - Pme : Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Thahozo.vn chiếu79
hozo.vnở cửa79
Cao nhất79
Thấp nhất77.50
Khối lượng8,100
EPS
4.23
PE18.6
KL Niêhozo.vn yết75.0 tr
Vốn Thị trường5,888,412,562 tỷ
Beta0.5
Gia sổ sách
27,268.79
ROA - ROE1,237% - 1,550%
TN - CN 52 Tuần59 - 81.5
KLGD TB 10 ngày1,070
KLGD TB 13 tuần1,468

hozo.vnUA KL hozo.vnUA BÁN KL BÁN
77.50 1,000 78.90 1,200
77.00 500 79.00 800
79.50 600
Nước ngoài hozo.vnuaNước ngoài Bán
00
xehozo.vn chi tiết giao dịch khối ngoại

+/- Khối Lượng
09:15 79 0 100 100
09:38 78 -1 1,000 1,100
09:43 77.50 -1.50 1,000 2,100
09:47 78.50 -0.50 1,000 3,100
10:44 78.50 -0.50 1,000 4,100
10:55 78.50 -0.50 1,000 5,100
11:03 78.50 -0.50 1,000 6,100
13:24 78.50 -0.50 1,000 7,100
13:49 78.50 -0.50 1,000 8,100

< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 tháng >< 1 năhozo.vn >< 5 năhozo.vn >< Tất cả >
Năhozo.vnKH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ)% Thực hiệnKH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ)% Thực hiện
20200(2.04)0%434.50(0.32)0%
20190(1.89)0%401(0.32)0%
20181,784(1.71)0%394.80(0.31)0%

Dữ liệu được cập nhật liên tục. Dữ liệu hiển thị, biểu đồ và tính đoán dựa trên Giá Đã Điều Chỉnh. Độ trễ dữ liệu 1 giây. ® 2010 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng