chúa trời là ai

Oneway.vn - Dù những ngữ điệu và những dân tộc bản địa với những danh không giống nhau nhằm gọi Ngài, tuy nhiên toàn bộ những danh này đều chỉ về một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loại vạn vật.

Bạn đang xem: chúa trời là ai

Đức Chúa Trời là Ai?

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài hình thành mọi thứ vô thiên hà và muôn loại vạn vật bên trên trần thế nầy. Người Việt tất cả chúng ta gọi Ngài là “Trời” hoặc “Ông Trời.” 

Những người chịu đựng tác động của Hán Học và người Trung Hoa gọi Ngài là “Thiên Chúa” hoặc “Thượng Đế”. Người Hoa Kỳ, người Anh, người Úc-đại-lợi, và những dân tộc bản địa thưa giờ đồng hồ Anh gọi Ngài là “God.” Người Đức gọi Ngài là “Gott.” Người Pháp gọi Ngài là “Dieu.” Người thưa giờ đồng hồ Tây-ban-nha gọi Ngài là “Dios.” Người Do-thái thì gọi Ngài là “El,” “Elohim,” hoặc “YAHWEH” (Đức Giê-hô-va).

Những người Việt tin cậy thờ Chúa gọi Ngài là Đức Chúa Trời, Cha, hoặc Thiên Phụ, nhằm tỏ lòng kính trọng Ngài.

Dù những ngữ điệu và những dân tộc bản địa với những danh không giống nhau nhằm gọi Ngài, tuy nhiên toàn bộ những danh này đều chỉ về một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loại vạn vật.

Kinh Thánh dạy: “Ban đầu Đức Chúa Trời hình thành trời khu đất. (Sáng Thế 1:1).

“Ôi, chỉ 1 mình Ngài là Chúa, Đấng đặc biệt. Ngài vẫn hình thành những tầng trời, và trời của những tầng trời, nằm trong toàn thể thiên binh; Ngài vẫn hình thành trái khoáy khu đất và mọi thứ bên trên khu đất, biển khơi và mọi thứ vô biển khơi. Chính Ngài ban sự sống và làm việc cho muôn loại vạn vật. Toàn thể thiên binh thiên sứ đều phủ phục xuống tôn thờ Ngài. (Nê-hê-mi-a 9:6).

Nhà nào thì cũng bởi người nào là cơ xây đắp, còn Đức Chúa Trời là Đấng vẫn hình thành muôn vật. (Hê-bơ-rơ 3:4).


Làm thế nào là tất cả chúng ta biết với Đức Chúa Trời?

Chúng tớ phân biệt với Đức Chúa Trời qua chuyện lương lậu tri, qua chuyện sự để ý cõi vạn vật thiên nhiên, qua chuyện điều Kinh Thánh, và qua chuyện Đức Chúa Jesus.


Lương Tri

Con người sinh đi ra ở đời, không có bất kì ai bảo ai, bất ngờ dân nào là, nước nào là, ai nấy đều phân biệt với Đức Chúa Trời. Không khí tất cả chúng ta thở, nước tất cả chúng ta tu, thức ăn tất cả chúng ta ăn, sức mạnh, trí thức, và tình yêu tất cả chúng ta với, thảy thảy đều bởi Đức Chúa Trời tạo ra dựng và phú cho tới. Nhìn vô thân thích thể quả đât, tất cả chúng ta biết sự sinh hoạt cơ hội trật tự động của những phần tử vô khung người, của những tế bào, những NST, những nguyên vẹn tử, những phân tử, những năng lượng điện tử, và những hoá hóa học vô thân thích thể tất cả chúng ta đều theo đòi những lăm le luật riêng biệt nhưng mà đôi mắt thông thường ko thể thấy được, tất cả chúng ta tin cậy rằng cần với 1 Đấng vô nằm trong mưu trí và quyền luật lệ vẫn tạo thành như vậy. Vì vậy, ở bất kể điểm nào là, nằm trong bất kể thời đại nào là, cho dù văn minh hoặc nguyên sơ, cho dù trí thức hoặc thất học tập, quả đât đều bất ngờ tin cậy với Đức Chúa Trời.

Ca dao tất cả chúng ta với bài xích thưa rằng: “Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi tu, Lây ruộng tôi cày, Lấy giàn giụa dĩa cơm, Lấy rơm đun bếp…”

Xem thêm: đinh bộ lĩnh là ai

Thi hào Nguyễn Du viết lách vô Truyện Kiều: Ngẫm hoặc muôn sự bên trên Trời, Trời cơ vẫn bắt thực hiện người dân có thân thích, Bắt phong trần cần phong trần, Cho cao quý vừa được phần cao quý. Sự phân biệt về việc tồn tại vô hình dung của Đức Chúa Trời nhượng bộ như thể bất ngờ vô tâm trí của quý khách. 

Kinh Thánh chép: Kẻ đần độn thưa trong tim rằng, ‘Không với Đức Chúa Trời!’ (Thánh Thi 53:1). Con cảm tạ Chúa, vì như thế con cái đang được hình thành cơ hội kinh sợ lạ đời. Công việc Ngài thiệt quá diệu kỳ, lòng con cái hiểu ra lắm. (Thánh Thi 139:14).


Vũ trụ

Nhìn lên ko trung, tất cả chúng ta thấy trật tự động vô cõi vạn vật thiên nhiên và sự tuần trả uyển chuyển của thiên hà, ai cũng nom nhận rằng cần với 1 Đấng Tạo Hóa vô cùng mưu trí và quyền luật lệ vẫn hình thành và sắp xếp mọi thứ như vậy. 

Trái khu đất cất cánh sản phẩm triệu năm vô không khí, theo đòi tiến trình vẫn lăm le cho tới nó vô thái dương hệ, ko hề sai nghiêng một ly. Không khí trải đều từng mặt mũi khu đất, bất kể thái dương hệ ở vô sản phẩm thiên hà cất cánh cho tới đâu vô luồng tăm tối. Vũ trụ trái khoáy là một trong công trình xây dựng rộng lớn lao ko thể tưởng tượng nổi và vô cùng thời điểm diệu của Đức Chúa Trời. Nếu tất cả chúng ta ko thể thưa cái đồng hồ đeo tay bất ngờ nhưng mà với thì tất cả chúng ta cũng ko thể bảo thiên hà này bất ngờ nhưng mà đạt được. 

Các từng trời rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời; Bầu trời công tía việc làm tay Ngài thực hiện. (Thánh Thi 19:1).


Kinh Thánh

Toàn cỗ Kinh Thánh dạy dỗ cho tới tất cả chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng ra sao, Ngài với đối sánh gì với loại người, và mối  contact của tất cả chúng ta với Ngài cần đi ra làm thế nào. 

Ngay câu trước tiên, Kinh Thánh vẫn xác lập cho tới tất cả chúng ta về việc tồn tại của Đức Chúa Trời.

“Ban đầu Đức Chúa Trời hình thành trời khu đất.” (Sáng Thế 1:1). 

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: Chúa, Đức Chúa Trời của tất cả chúng ta, là Chúa có 1 0 2. Cả nhà em hãy yêu thương kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh ý bà bầu, một cơ hội tận tình, không còn vong linh, và rất là bản thân.” (Phục Truyền 6:4-5).


Đức Chúa Jesus

Đức Chúa Giê-su là hiện tại thân thích của Đức Chúa Trời vô thể xác loại người. Ngài là Ngôi Hai Đức Chúa Trời và cũng khá được gọi là Đức Chúa Con. Ngài giáng thế thực hiện người nhằm giãi bày về Đức Chúa Trời cho tới tất cả chúng ta biết. 

Xem thêm: ai là tỷ phú giàu nhất việt nam

Ngôi Lời (Đức Chúa Jesus) vẫn trở thành xác thịt, và sinh sống thân thích tất cả chúng ta. Chúng tôi vẫn chiêm ngưỡng và ngắm nhìn vinh quang quẻ Ngài; thiệt là vinh quang quẻ của Con Một tới từ Đức Chúa Cha, tràn trề ân sủng và chân lý. (Giăng 1:14). 

Chưa hề với ai thấy Đức Chúa Trời lúc nào, duy chỉ Con Một Đức Chúa Trời, Đấng ở trong tim Đức Chúa Cha; Ngài giải bày Đức Chúa Cha cho tới tất cả chúng ta biết. (Giăng 1:18).

(Nguồn: nguonhyvong.com)