Cách Viết Văn Bản Báo Cáo Về Tình Hình Học Tập Của Lớp, Văn Bản Báo Cáo

*
*
*
Trang chủ | Diễn đàn | Hướng dẫn | Tìm kiếm | Bản đồ
*
Kỹ năng sống
-Gia đình
-Học đường
-Công sở
-Sức khỏe
-Thường thức cuộc sống
*
Sắp xếp theo Tựa
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ

Công tác chuẩn bị:- Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo.- Xây dựng đề cương khái quát.- Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thường có 3 phần nhỏ:Phần 1: - Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc, hiện tượng xảy ra.Phần 2: - Phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tượng, đánh giá tình hình, xác định những công việc cần tiếp tục giải quyết.Phần 3: - Nêu những phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức thực hiện, những tồn tại đang cần giải quyết, những nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.- Thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào báo cáo.- Chọn lọc tài liệu, tổng hợp sự kiện và số liệu phục vụ các yêu cầu trọng tâm của báo cáo.- Đánh giá tình hình qua tài liệu, số liệu một cách khái quát.- Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.Xây dựng dàn bài:- Mở đầu:Có thể nêu những điểm chính về nhiệm vụ, chức năng của tổ chức về chủ trương, công tác do cấp trên định hướng xuống. Đồng thời nêu những điều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ trên.- Nội dung chính:+ Kiểm điểm những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành.+ Những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện.+ Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm. Lưu ý: Có thể đánh giá những công việc chủ yếu của đơn vị theo từng nội dung công việc. Nếu là báo cáo tổng hợp, có thể kiểm điểm riêng từng nội dung, nhiệm vụ gồm kiểm điểm công việc đã làm và chưa làm đựơc, đánh giá ưu khuyết điểm và tìm nguyên nhân tồn tại riêng đối với từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ được giao.- Kết luận báo cáo:+ Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục.+ Nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.- Các biện pháp tổ chức thực hiện:+ Những kiến nghị với cấp trên.+ Nhận định những triển vọng.Viết dự thảo báo cáo:- Báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu các sự kiện, nhận định, đánh giá, có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu nếu xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn.- Nên dùng cách hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng lối hành văn cầu kỳ. Khi đánh giá tình hình, cần dùng các sự kiện, số liệu khách quan và công bằng. Không nên dùng từ ngữ thể hiện tính chủ quan một chiều họăc quá khoa trương mà không có căn cứ sẽ làm cho người đọc thiếu tin tưởng. Đối với các báo cáo chuyên đề, có thể dùng bảng phụ lục để tổng hợp các số liệu liên quan đến nội dung báo cáo, có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu so sánh, các tài liệu tham khảo trong phần phụ lục.Đối với các báo cáo quan trọng:- Cần tổ chức cuộc họp hoặc hội nghị để lấy ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi bản dự thảo báo cáo cho thống nhất và khách quan hơn.Trình lãnh đạo thông qua:- Đối với bản báo cáo gửi lên cấp trên, báo cáo trước hội nghị, báo cáo chuyên đề… cần phải có sự xét duyệt của lãnh đạo trước khi gửi nhằm thống nhất với các quyết định quản lý và các thông tin khác mà người lãnh đạo chủ chốt đã cung cấp cho cấp trên hoặc hội nghị.- Cuối cùng là việc ký, đóng dấu và gửi báo cáo đi, nếu là báo cáo khoa học thì tên tác giả phải ghi ở đầu sau tên báo cáo và không điền các mục khác ở phần tiêu đề như các báo cáo thông thường. Việc gửi báo cáo trình cấp trên hoặc chuyển cho cơ quan khác thì phải có công văn hay thư riêng gửi kèm theo.
Bạn đọc bình luận:
Bạn có thể gửi cho mình một bản báo cáo dạng báo cáo nghiên cứu để mình học hỏi và rút kinh nghiệm không ?
Nói thì dễ nhưng để làm được bản báo cáo tốt thì khó lắm.Nếu có những bản báo cáo điển hình ví dụ về tình hình SXKD trong năm tài chính chẳng hạn thì còn dễ tin các bạn làm đúng như những gì các bạn nói.
Những gì tác giả đưa ra như trên chỉ mang tính chất gợi ý ban đầu thôi. Các bạn không nên quá khắt khe. Tôi xin chia sẻ thêm một điểm mà tôi cho là rất quan trọng, đó là xác định và lựa chọn loại báo cáo.Báo cáo có thể được chia thành nhiều loại khác nhau (có nhiều tiêu chí phân loại khác nhau). Tùy vào mục đích mà bạn phải chọn sẽ dùng loại nào.- ví dụ, có báo cáo định kỳ, có báo cáo bất thường,- có báo cáo nhanh, có báo cáo tổng quan, có báo cáo chi tiết, có báo cáo tình hình/tiến độ thì nặng về cung cấp thông tin và mô tả, báo cáo đánh giá thì nặng về đánh giá, so sánh... Tóm lại là muôn màu muôn vẻ.Mỗi loại báo cáo khác nhau cũng sẽ khác nhau về cách làm, bố cục.
Các bạn cũng cần nhớ viết là một kỷ năng. Viết báo cáo là một phần của kỷ năng viết.Từ "Báo cáo" rất tổng quát tùy vào từng loại báo cáo mà bố cục hợp lý, thể hiện đúng đủ yêu cầu.chuyên môn giỏi chưa hẳn làm báo cáo giỏi.
Gởi bài bình luận của bạn
Xem tiếp:
Công văn là gì?
Sự khác biệt
Nghệ thuật khích lệ nhân viên
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên?
Hãy khuyến khích những thay đổi lành mạnh
Hãy để nhân viên lên tiếng
10 căn bệnh của giới quản lý
Nghệ thuật từ chối
Văn hóa dịch vụ khách hàng - Nền tảng của thành công
10 sai lầm phổ biến nhất trong hoạt động bán hàng
25 bí mật bán hàng
Tiếng cười - bạn đồng hành của năng suất lao động
10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp
Bạn có biết thuyết phục khách hàng?
Tài liệu bán hàng - viết như thế nào?
Soạn thảo văn bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn
Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng
Kỹ năng viết tờ trình
Cách viết thông báo
Cách viết biên bản
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản
Khái niệm soạn thảo văn bản
Kỹ thuật trình bày văn bản
Bảo vệ nội dung file văn bản
Những yêu cầu khi soạn thảo một bản báo cáo
Phương pháp viết một bản báo cáo
Công văn là gì?
Bản quyền của hozo.vn, 2002 - 2006
*