Cách Tính Book Value Per Share: Giá Trị Sổ Sách Trên 1 Cổ Phiếu)

Giá trị sổ sách là thuật ngữ thường được dùng để có thể phân biệt được giá thị trường của cổ phiếu với vốn chủ sở hữu cốt lõi hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vậy thì giá trị sổ sách cổ phiếu – BVPS là gì và được sử dụng để làm gì? Hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có thể có được thông tin hữu ích nhé.

Bạn đang xem: Cách Tính Book Value Per Share: Giá Trị Sổ Sách Trên 1 Cổ Phiếu)


BVPS là gì?

Trước hết thì ta cần hiểu được giá trị sổ sách (Book Value) là gì?

Trong kế toán thì giá trị sổ sách là giá trị của một tài tài sản theo số dư tài khoản của bảng cân đối kế toán. Đối với tài sản, giá trị được dựa trên chi phí ban đầu của tài sản trừ đi mọi khấu hao, khấu hao hoặc chi phí suy giảm so với tài sản.

Xem thêm: thủ trưởng đơn vị là ai

*
*
*
*

Hạn chế của giá trị sổ sách

Việc áp dụng P/B vào xem xét giá trị của một cổ phiếu vẫn còn có nhiều mặt hạn chế. Trong đó, P/B sẽ không phù với cổ phiếu của các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tài sản vô hình.

Xem thêm: nguyễn thái luyện là ai

Độ trễ về thời gian: Chỉ sau khi công ty cổ phần phát hành báo cáo tài chính thì nhà đầu tư mới biết được giá trị sổ sách của công ty đã thay đổi như thế nào qua các quí, năm.Không chính xác tuyệt đối: Giá trị sổ sách là một mục kế toán và có thể điều chỉnh và có thể không dễ hiểu và đánh giá.Do doanh nghiệp có chất lượng tài sản không tốt (tải sản ảo, các nghiệp vụ kế toán khai báo không chính xác với thực tế, …).

Do các quy tắc thực hành kế toán liên quan đến khấu hao, một công tu có thể bị buộc phải báo cáo giá trị cao hơn của thiết bị mặc dù giá trị của nó có thể đã giảm.

Đánh giá không đầy đủ: Giá trị sổ sách cũng có thể không xem xét tác động thực tế của việc doanh nghiệp sử dụng máy móc, trang thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nào đó.

Vì thế mà ngoài P/B ra, nhà đầu tư nên sử dụng các phương pháp khác như P/E để định giá cổ phiếu. Với P/E, nhà đầu tư sẽ sử dụng lợi nhuận của doanh nghiệp để tính toán, điều này phần nào giúp phản ánh rõ hơn về năng lực trong tăng trưởng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hy vọng với nội dung trên bạn đã có thể tìm ra được thông tin hữu ích và biết được BVPS là gì, và chỉ số P/B dùng trong phân tích tài chính và sử dụng để định giá cổ phiếu.