ai là người thống nhất tam quốc

Tấn Tuyên Đế

Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế- Tư Mã Ý

Bạn đang xem: ai là người thống nhất tam quốc

Tên

Tự Trọng Đạt (仲達)

Thông tin tưởng chung

Thế lực Tào Ngụy
Chức vụ Thái phó
Sinh 179
Ôn, Tiêu Tác, Hà Nam (Trung Quốc)
Mất 7 mon 9, 251
Miếu hiệu Cao Tổ(晋高祖)
Thụy hiệu Tuyên Hoàng Đế (宣皇帝)

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 mon 9, 251), biểu tự động Trọng Đạt (仲達), là ngôi nhà chủ yếu trị, ngôi nhà quân sự chiến lược đáp ứng nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc nhập lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông cũng chính là người bịa chân móng mang đến ngôi nhà Tây Tấn thay cho thế ngôi nhà Nguỵ.

Ông với công rộng lớn đảm bảo an toàn được Tào Ngụy trước những cuộc Bắc trừng trị của Gia Cát Lượng. Sau một khoảng chừng thời hạn nhiều năm nhẫn nhịn Tào Sảng nhằm ngóng thời cơ, ông tiếp tục tổ chức một cuộc lật sụp ngoạn mục nhập năm 249, khiến cho nhà vua Nguỵ chỉ với tồn bên trên trên lý thuyết. Từ ê địa điểm quyền lực tối cao nhất của ông nhập triều đình ngôi nhà Ngụy tiếp tục kế tiếp được fake gửi gắm mang đến nhì con cái ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu bắt quyền lực tối cao thực tiễn ở trong phòng Ngụy, tạo ra nền móng mang đến con cháu của ông là Tư Mã Viêm soán mái ấm Ngụy, xây dựng ngôi nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, ngừng thời kỳ Tam Quốc.

Sau Khi ngôi nhà Tấn xây dựng, Tư Mã Ý và đã được con cháu bản thân truy tôn thụy hiệu là Tuyên hoàng đế (宣皇帝), miếu hiệu là Cao Tổ (高祖), nên còn được gọi là Tấn Cao Tổ (晉高祖) hoặc Tấn Tuyên Đế (晋宣帝).

Thiếu thời[sửa | sửa mã nguồn]

Gia tộc Tư Mã tự động cho chính mình là con cái con cháu của Cao Dương, hậu duệ của Trùng Lê, hạ quan liêu Chúc Dung. Từ thời viễn cổ cho tới triều Thương đều lưu giữ chức Hạ quan liêu. Đến thời ngôi nhà Chu, Hạ quan liêu thay đổi trở nên Tư Mã. Thời vua Chu Tuyên vương vãi, tiên tổ Trình Bác Hưu Phụ với công bình toan Từ Châu tuy nhiên phong chúng ta Tư Mã trở nên quý tộc. Đời loại 12, Tư Mã Ngang theo đuổi Hạng Vũ khử Tần, được ban tước đoạt Ân vương vãi, đóng góp đô ở quận Thành Phố Hà Nội. Thời ngôi nhà Hán, gia tộc Tư Mã đời đời kiếp kiếp đều ở phía trên.

Cha Tư Mã Ý là Tư Mã Phòng (司馬防), u là Kỳ Đình (奇庭). hộ gia đình ông với tám người đàn ông. Mỗi người đều phải có một hiệu kết đốc bằng văn bản Đạt. Do ê, đồng đội chúng ta đều được gọi cộng đồng là Tư Mã Bát Đạt (司馬八達). Đây là một trong thuật ngữ nhằm tỏ lòng kính trọng, bởi vì những group tám anh hùng tài năng không giống trong những thời kỳ trước đều và đã được gọi Theo phong cách này.[1]

Gia đình Tư Mã Ý ban sơ sinh sống bên trên kinh kì Lạc Dương. Khi Đổng Trác tàn đập Lạc Dương và dời đô cho tới Trường An, anh trai Tư Mã Ý là Tư Mã Lãng tiếp tục dẫn mái ấm gia đình về quê cũ ở Huyện Ôn và tiếp sau đó Dự kiến rằng điểm ấy tiếp tục trở nên mặt trận nên kế tiếp fake về Lê Dương (黎陽).

Năm 194, Khi Tào Tháo tiến công nhau với Lưu Bị, Tư Mã Ý lại fake mái ấm gia đình về Ôn thị xã.[2]

Dưới trướng Tào Tháo[sửa | sửa mã nguồn]

Những vẹn toàn nhân nói tới việc Tư Mã Ý đáp ứng bên dưới trướng Tào Tháo với khác lạ, tuy nhiên ông tiếp tục gật đầu đồng ý phục vụ thứ nhất nhập phe Tào Tháo ở tuổi tác tía mươi. Theo Tấn thư, Tư Mã Ý rằng ngôi nhà Hán tiếp tục nhanh gọn ngừng, và ko thấy với mô tơ tham gia phe Tào, vốn liếng đã sở hữu quyền trấn áp của Nhà Hán. Ông tiếp tục kể từ chối những tiếng mời mọc của Tào Tháo, viện cớ bản thân hiện nay đang bị căn bệnh. Tào Tháo ko tin tưởng nguyên do này, và phái người cho tới ngôi nhà ông nhập đêm hôm nhằm đánh giá. lõi trước điều này, Tư Mã Ý ở trong chóng cả buổi tối ko động đậy.

Năm 208, Tào Tháo đang trở thành Thừa tướng tá và rời khỏi mệnh lệnh mang đến Tư Mã Ý cho tới tham ô chủ yếu, bảo rằng "Nếu ông tao trốn tránh, hãy bắt lưu giữ." Sợ điều ko hoặc tiếp tục xẩy ra lúc còn kể từ chối, Tư Mã Ý sau cùng gật đầu đồng ý lưu giữ chức Văn học tập duyện (文學掾).[3] Tuy nhiên, theo đuổi Ngụy lược, Tào Hồng, người em chúng ta của Tào Tháo, tiếp tục đòi hỏi Tư Mã Ý cho tới và để được thực hiện chúng ta với ông tao, tuy nhiên Tư Mã Ý, vì như thế ko nhận xét cao Tào Hồng, tiếp tục vờ vịt đau đớn nên kháng hèo nhằm rời họp mặt ông tao. Tào Hồng tức giẫn dữ cho tới bắt gặp Tào Tháo kể lại mẩu chuyện, tiếp sau đó Tào Tháo thẳng đòi hỏi Tư Mã Ý cho tới bắt gặp. Chỉ lúc ấy Tư Mã Ý mới nhất đầu tiên theo đuổi phe Tào.[4]

Dưới trướng Tào Tháo, ông chính thức thăng tiến bộ qua chuyện những phục vụ Đông Tào duyện (東曹掾), chức quan liêu phụ trách fake những quan liêu chức nhập thao tác, Chủ bộ (主簿) và Tư mã (司馬), chức quan liêu đảm nhận tương hỗ và cố vấn.

Năm 215, Khi Tào Tháo vượt mặt Trương Lỗ và bắt anh hùng này đầu sản phẩm, Tư Mã Ý tiếp tục khuyên nhủ Tào Tháo kế tiếp tiến bộ về phía phái nam cho tới Ích Châu, bởi vì Lưu Bị vẫn không yên được quyền trấn áp ở ê. Tuy nhiên, Tào Tháo không tuân theo tiếng khuyên nhủ này. Tư Mã Ý ở trong số những cố vấn thúc dục Tào Tháo vận dụng khối hệ thống Đồn điền chế và cỗ vũ Tào Tháo lên bắt chức Ngụy Vương.[5]

Thời Tào Phi[sửa | sửa mã nguồn]

Thậm chí trước lúc Tào Tháo thất lạc, Tư Mã Ý tiếp tục giáp với với những người tiếp vị ông tao là Tào Phi. Khi Tào Phi được lựa chọn thực hiện Thế tử ngôi nhà Ngụy năm 216, Tư Mã Ý trở nên trợ thủ tâm đầu ý hợp của Tào Phi. Khi Tào Tháo lăn tăn giữa những việc lựa lựa chọn Tào Phi và Tào Thực, Tư Mã Ý ở trong số những người dân cỗ vũ Tào Phi và gom ông lên tiếp vị. Nhờ thế, Tư Mã Ý được Tào Phi không còn tin tưởng cậy.[3]

Sau Khi Tào Tháo bị tiêu diệt, Tào Phi tiếp vị trở nên Ngụy Văn Đế, Tư Mã Ý tiếp tục nhập cuộc nhập việc hạ bệ và gạt Tào Thực ngoài vũ đài chủ yếu trị.[6] Ông được Tào Phi phong thực hiện Hà Tân đình hầu (河津亭侯), thăng Thừa tướng tá Trưởng sử (丞相長史), dần dần lên Thượng thư, Đốc quân rồi Ngự sử Trung thừa (御史中丞), cải tước đoạt vị trở nên An Quốc Hương hầu (安國鄉侯). Năm 221, ông được thăng Thị trung, kiêm Thượng thư Hửu phó xạ.

Năm 225, Tào Phi vắt quân tiến công Đông Ngô của Tôn Quyền, và gửi gắm mang đến Tư Mã Ý cai quan liêu kinh kì Khi ông tao vắng tanh mặt mày. Tào Phi coi Tư Mã Ý như Tiêu Hà, người được ca tụng về những góp sức lặng lẽ đàng sau trận chi phí.[5] Ngay sau thời điểm về bên, Tào Phi một lần tiếp nữa nhận xét cao Tư Mã Ý, trình bày "Khi tao đang được ở phía Đông, ông tiếp tục ở lại kinh kì đảm bảo an toàn nó ngăn chặn ngôi nhà Thục ở phía Tây. Khi tao trở về phía Tây tiến công Thục, tao tiếp tục lại nhằm ông ở lại ngăn chặn ngôi nhà Ngô ở phía Đông."[7] Tư Mã Ý nhanh gọn được thăng chức Lục Thượng thư sự (録尚書事) (người hàng đầu những quan liêu thượng thư), ở thời gian ấy với quyền lực tối cao thực tiễn và trách móc nhiệm như Thừa tướng tá.

Thời Tào Duệ[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 226, Khi Tào Phi tiếp tục ngay sát bị tiêu diệt, ông phó thác người tiếp vị là Tào Duệ mang đến Tư Mã Ý, Tào Chân, và Trần Quần. Khi Tào Duệ trở nên Ngụy Minh Đế, ông rất rất tin tưởng tưởng Tư Mã Ý và phong mang đến Tư Mã Ý chức Phiêu kỵ Đại tướng tá quân (驃騎大將軍)[8] bắt quyền trấn áp quân group bên trên Dự châu và Kinh châu (督荊豫二州諸軍事) vùng biên thuỳ thân thiết Ngụy và Ngô nhằm ngăn chặn những lực lượng của Tôn Quyền.

Trận Tân Thành[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 220, Khi Mạnh Đạt đầu sản phẩm Ngụy và được Tào Phi tin yêu gửi gắm chức vận hành Tân Thành. Tư Mã Ý ko tin tưởng ông tao và can loại gián Tào Phi chớ trọng dụng Đạt, tuy nhiên chủ ý ko được nghe.[6] Năm 227, Mạnh Đạt chính thức những cuộc thương lượng với Ngô và Thục, hứa hứa hẹn tiếp tục cù thanh lịch kháng Ngụy Khi với thời cơ. Tuy nhiên, ông tiếp tục lưỡng lự trước những tiếng thúc dục của Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng tiếp tục buộc ông tao nên hành vi bằng phương pháp bật mí ý ham muốn nổi loạn của Mạnh Đạt mang đến Thân Nghi, người đang được vắt quyền ở Ngụy Hưng (魏興). Khi Mạnh Đạt biết thủ đoạn đã biết thành lộ, ông tao chính thức chiêu luyện binh mã nhằm hành vi.[9]

Sợ Mạnh Đạt cất binh ngay lập tức, Tư Mã Ý gửi mang đến ông tao một bức thư nói:

"Trước ê, ông sản phẩm Ngụy và được phó thác đảm bảo an toàn biên thuỳ kháng Thục. Người Thục xuẩn ngốc và vẫn ghét bỏ ông vì như thế ko chịu đựng theo đuổi gom Quan Vũ. Khổng Minh cũng vậy, và ông tao đang được mò mẫm cơ hội chi phí khử ông. Có lẽ ông cũng nhận định rằng, tin tưởng ông sẵn sàng nổi loạn chỉ là một trong thủ đoạn của Lượng thôi."[10]

Mạnh Đạt gọi thư nhận định rằng bản thân không hề nguy hại gì nữa, và ko nhanh lẹ sẵn sàng. Ông tin tưởng rằng Tư Mã Ý, đang được nên trấn lưu giữ vùng biên thuỳ thân thiết Ngụy và Thục, nên thất lạc mỗi tháng nhằm về bắt gặp Tào Phi xin xỏ quân rồi mới nhất cho tới Tân Thành được. Tuy nhiên, Tư Mã Ý ngay lập tức ngay tức khắc lên lối cho tới Tân Thành nhập 8 ngày, nhanh gọn vượt mặt Mạnh Đạt còn còn chưa kịp sẵn sàng, và giết mổ ông tao. Hành động này góp sức thẳng nhập thành công xuất sắc của Trận Nhai Đình khiến cho Tư Mã Ý càng phổ biến.

Chống Gia Cát Lượng[sửa | sửa mã nguồn]

Đại tư mã Tào Chân, người từng lãnh đạo cuộc phòng vệ ngăn chặn những cuộc Bắc trừng trị của Gia Cát Lượng bị tiêu diệt năm 231, Tư Mã Ý lên thay cho chức và chuyến thứ nhất đương đầu với những lực lượng của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý lưu giữ quân trạm gác trú, kế hoạch của ông là đợi mang đến quân Thục nên bắt gặp trở ngại vì như thế việc tiếp tế quân lộc. Ông rời giao đấu với quân Thục vào cụ thể từng trường hợp, và bị những tướng tá bên dưới quyền chế nhạo, chúng ta nhận định rằng ông là anh hùng nhút nhát.[11] Khi ko thể chống thủ mãi, ông đành nên cho những tướng tá tiến công những địa điểm của quân Thục, tuy nhiên chúng ta bị tiến công thất bại nặng trĩu và thất lạc 3000 quân, 500 cỗ giáp và 3000 nỏ.[12] Khi sau cùng Gia Cát Lượng nên tháo lui, Tư Mã Ý mệnh lệnh mang đến Trương Cáp xua đuổi theo đuổi, Trương Cáp bị phục kích và bị giết mổ, việc này nổi lên 2 nghi kị vấn:

Xem thêm: thủ trưởng đơn vị là ai

 • Tư Mã Ý mặc dù biết Gia Cát Lượng tiếp tục phục kích tuy nhiên vì như thế công ty trương ham muốn chi phí khử Trương Cáp nên tiếp tục mượn đao giết mổ người.
 • Tư Mã Ý tiếp tục thực sự bị trúng tiếp của Gia Cát Lượng nên khiến cho Trương Cáp bị giết mổ.

Nguỵ lược viết: Quân Lượng lùi về, Tư Mã Ý sai Cáp xua đuổi theo đuổi, Cáp nói: "Quân pháp dạy dỗ, vây trở nên vớ nên phanh lối bay mang đến giặc, kẻ thù chạy không nên xua đuổi theo". Ý ko nghe. Cáp cùng bất đắc dĩ, nên tiến bộ binh. Vì quân Thục sắp xếp phục kích bên trên núi cao, cung nỏ phun loạn xị, Cáp bị trúng thương hiệu nhập bắp đùi."

Tuy nhiên, những ngôi nhà sử học tập không giống lại sở hữu chủ ý rằng việc Trương Cáp xua đuổi theo đuổi Gia Cát Lượng và bị phục kích tử trận ở Kiếm Các là vì chủ yếu công ty ý của Trương Cáp chứ không hề nên bởi công ty ý của Tư Mã Ý.

Trận tiến công loại song đường Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng ra mắt năm 234. Tư Mã Ý một lần tiếp nữa hiểu được yếu tố của quân Thục đó là tiếp lộc, và rời khỏi mệnh lệnh mang đến Tư Mã Chiêu lưu giữ quân chống thủ đợi kẻ thù mệt rũ rời. Hai lực lượng tiếp tục đối đầu bên trên đồng bởi vì Ngũ Trượng. Dù rất nhiều lần bị Gia Cát Lượng khiêu chiến, Tư Mã Ý ko mang đến quân tiến công. Để khích động Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng gửi mang đến Ý ăn mặc quần áo thiếu nữ tất nhiên bức thư "`Trọng Đạt chui chui rúc nhập trở nên ko giám rời khỏi nghênh chiến, thì với không giống chi thiếu nữ, nếu còn muốn xưng danh là kẻ quân tử và còn biết liêm sĩ, thì nên ra bên ngoài trở nên đọ tài cao thấp, nếu như không thì nên đem cỗ ăn mặc quần áo này vào`". Các tướng tá Ngụy tức điên ham muốn rời khỏi tiến công. Để gạ dành riêng những tướng soái, Tư Mã Ý viết lách thư mang đến nhà vua Tào Duệ xin xỏ rời khỏi tiến công. Tào Duệ biết ý của Tư Mã Ý không thích tiến công, nên mang đến Tân Tì rời khỏi khuyên nhủ sĩ chất lượng lưu giữ điềm đạm.[13] Tư Mã Ý giành được mệnh lệnh của nhà vua, chính vì vậy cứ đóng góp chặt cửa ngõ trở nên ko rời khỏi. Gia Cát Lượng lại gửi một sứ fake cho tới khiêu chiến. Tư Mã Ý ko bàn luận việc quân tuy nhiên chỉ chất vấn việc làm của Gia Cát Lượng. Sứ fake đáp Gia Cát Lượng đích thân thiết quản lý và điều hành toàn bộ việc làm rộng lớn nhỏ nhập quân, từ những việc phương án cho tới việc thức ăn của sĩ chất lượng, tuy nhiên phiên bản thân thiết Lượng lại ăn rất rất không nhiều. Tư Mã Ý tiếp sau đó tiếp tục trình bày với nằm trong hạ rằng Gia Cát Lượng ko thể sinh sống lâu.[14]

Sau ê Gia Cát Lượng lao lực tuy nhiên bị tiêu diệt, quân Thục lặng lẽ rút quân tuy nhiên lưu giữ kín việc ko phân phát tang. Tư Mã Ý, được dân địa hạt cung cấp tin Lượng tiếp tục bị tiêu diệt ngay tắp lự xua quân truy kích. Tuy nhiên tướng tá Thục là Khương Duy và Dương Nghi mang đến trở về fake cơ hội như ham muốn tiến công. Tư Mã Ý thấy vậy hoảng hồn rằng Gia Cát Lượng chỉ fake bị tiêu diệt ngay tắp lự mang đến lùi quân. Việc Tư Mã Ý còn sinh sống nên quăng quật chạy trước một Gia Cát Lượng tiếp tục bị tiêu diệt khiến cho người lúc ấy với câu nói: "Gia Cát bị tiêu diệt cũng xua đuổi được Trọng Đạt sống" (死諸葛嚇走活仲達). Khi Tư Mã Ý biết việc này, ông mỉm cười và nói: "Ta hoàn toàn có thể pk với những người sinh sống, chứ không hề nên người bị tiêu diệt."[15]

Chiến dịch tiến công Công Tôn Uyên[sửa | sửa mã nguồn]

Sau Khi Vô Khâu Kiệm ko thể vượt mặt những lực lượng của Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, và Công Tôn Uyên tiếp tục tự động phong thực hiện Yên Vương, Tào Duệ trao mang đến Tư Mã Ý trọng trách tiến công Công Tôn Uyên. Tư Mã Ý nhì chuyến vượt mặt Công Tôn Uyên bên trên mặt trận, và buộc ông tao nên tháo lui về Tương Bình (襄平), và sẵn sàng vây hãm. Trời đột ngột sụp mưa rộng lớn khiến cho trận chiến loại gián đoạn, tuy nhiên ngay lúc mưa tạnh, Tư Mã Ý tung rời khỏi một cuộc tiến công tổng lực. Công Tôn Uyên và những con cái bị giết mổ Khi chạy trốn.[16]

Binh phát triển thành khử Tào Sảng[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Tào Duệ chuẩn bị bị tiêu diệt, ông ngờ vực Tư Mã Ý, và bố trí plan gạt Tư Mã Ý thoát ra khỏi triều đình của những người tiếp vị là Tào Phương.[17] Ông ham muốn phó thác Tào Phương cho những người chú là Tào Vũ (曹宇) với chức nhiếp chủ yếu, cùng theo với Hạ Hầu Hiến (夏侯獻), Tào Sảng, Tào Triệu (曹肇), và Tần Lãng (秦朗). Tuy nhiên, nhì vị quan liêu được ông tin tưởng tưởng là Lưu Phóng (劉放) và Tôn Tư (孫資) ko thân thiết thiết với Hạ Hầu và Tào Triệu hoảng hồn hãi về sự được phong thực hiện những quan liêu nhiếp chủ yếu, và mò mẫm cơ hội thuyết phục ông fake Tào Sảng (là người chúng ta thân thiết thiết) nằm trong Tư Mã Ý (khi ấy đang được lãnh đạo quân bên trên Cấp huyện(汲縣, nằm trong Tân Hương, Hà Nam thời nay, và là kẻ Lưu Phóng nằm trong Tôn Tư thân thiết thiết)[18] thực hiện nhiếp chủ yếu thay cho thế. Tào Vũ, Tào Triệu và Tần Lãng bị gạt ngoài plan.

Ban đầu, Tào Sảng và Tư Mã Ý nằm trong share quyền lực tối cao, tuy nhiên Tào Sảng nhanh gọn sử dụng một trong những thủ đoạn chủ yếu trị nhằm tôn vinh Tư Mã Ý với những chức vụ như Đại Thái phó trong những khi gạt quăng quật quyền lực tối cao thực sự ngoài tay ông tao. Tào Sảng tiếp sau đó thể hiện từng đưa ra quyết định cần thiết và ko cần thiết chất vấn chủ ý Tư Mã Ý. Nhanh chóng, vây cánh của Tào Sảng bao gồm Đặng Dương (鄧颺), Lý Thắng (李勝), Hà Yến (何晏), và Đinh Mật (丁謐),[19] những người dân được nghe biết về tài năng tuy nhiên thiếu hụt khéo léo, được gửi gắm những địa điểm quyền lực tối cao, và chúng ta trục xuất từng vị quan liêu ko nằm trong phe phái với bản thân ngoài triều đình.[20] Tư Mã Ý vẫn được bắt quyền lãnh đạo quân group (cả việc vượt mặt cuộc tiến công rộng lớn của Đông Ngô năm 241), tuy nhiên không tồn tại quyền lực tối cao nhập triều đình.[21]

Năm 244, Tào Sảng muốn làm với lừng danh quân sự chiến lược của riêng rẽ bản thân, tung rời khỏi một cuộc tiến công rộng lớn nhập TP. Hồ Chí Minh biên thuỳ rộng lớn của Thục Hán ở Hán Trung (Hán Trung, Tứ Xuyên ngày nay), tuy nhiên ko sẵn sàng kỹ lưỡng về phục vụ hầu cần. Hai mặt mày ở thế giằng teo, tuy nhiên sau thời điểm những lực lượng Tào Ngụy không còn hoa màu, Tào Sảng buộc nên tháo lui với tổn thất rộng lớn về nhân mạng.[22] Tuy nhiên, mặc dù thất bại trận, Tào Sảng vẫn bắt thực quyền. Năm 247, Tư Mã Ý ngán chán nản với yếu tố hoàn cảnh hữu danh vô thực của tôi, cáo đau đớn xin xỏ về vườn. Tào Sảng phái Lý Thắng cho tới thăm dò la với nên Tư Mã Ý đau đớn thiệt hay là không, Tư Mã Ý đóng góp fake và lừa được Lý Thắng.[23]

Năm 249, Tư Mã Ý rời khỏi tay. Khi Tào Phương và Tào Sảng ở phía bên ngoài thủ đô nhằm cho tới thăm hỏi mộ Tào Duệ thì Tư Mã Ý, với việc trợ gom của một trong những vị quan liêu kháng Tào Sảng, tuyên phụ vương giành được khẩu lệnh kể từ Quách thái hậu (vợ Minh Đế Tào Duệ), đóng góp toàn bộ những cổng trở nên Lạc Dương và gửi một thông tin cho tới Tào Phương, kết tội Tào Sảng kìm chế và lũng đoạn triều đình và đòi hỏi Tào Sảng nằm trong đồng đội của ông tao nên bị không bổ nhiệm. Tào Sảng hoảng hoảng hồn ko biết nên thực hiện thế nào là, thậm chí còn Khi và đã được cố vấn là Hoàn Phạm khêu ý đem Tào Phương chạy cho tới kinh kì không giống ở Hứa Xương nhằm phân phát hịch gọi quân những trấn về ngăn chặn Tư Mã Ý, Tào Sảng chọn lựa cách đầu sản phẩm với lời hứa hẹn của Tư Mã Ý rằng tiếp tục mang đến ông tao hội tụ lại từng chức vụ. Tuy nhiên, Tư Mã Ý nhanh gọn nuốt tiếng và hành quyết Tào Sảng nằm trong toàn bộ phe phái nằm trong chúng ta sản phẩm của mình vì như thế tội phản bội.[24]

Sau Khi rung rinh quyền, Tư Mã Ý cẩn trọng gạt quăng quật toàn bộ ông tơ rình rập đe dọa tiềm ẩn với quyền lực tối cao của tôi. Ông nhanh gọn tiến hành ý định cướp đoạt bằng phương pháp buộc Tào Phương trao mang đến ông cửu tích - một tín hiệu thoán đoạt - và sau này lại kể từ chối. Vị vua 18 tuổi tác Tào Phương không hề chút quyền lực tối cao nào là. Tuy nhiên, Tư Mã Ý tiếp tục hàng phục lấy được lòng dân Khi chi phí khử hiện tượng tham ô nhũng và sự quan liêu liêu thời Tào Sảng, thăng chức mang đến một trong những vị quan liêu thanh liêm.

Sau vấn đề này, Tư Mã Ý được thăng Thừa tướng tá, tiến bộ tước đoạt An Bình quận công (安平郡公), nhập triều ko gọi thương hiệu. Thế tuy nhiên Tư Mã Ý vờ vịt khiêm nhượng,[8] chỉ nhận Thái phó, tước đoạt Vũ Dương hầu (舞陽侯). Sử sách gọi là Cao Bình Lăng chi biến (高平陵之變) hoặc Chính Thủy chi biến (正始之變).

Dẹp Vương Lăng[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 249, vị tướng tá nhiều quyền lực tối cao Vương Lăng (王淩), người bắt trách móc nhiệm lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kế hoạch Thọ Xuân (壽春, Lục An, An Huy ngày nay) thủ đoạn nổi dậy ngăn chặn quyền lực tối cao của Tư Mã Ý, nằm trong với việc giúp sức của Sở vương vãi Tào Bưu (曹彪) và cũng là một trong đàn ông của Tào Tháo (người được ý định tiếp tục lên thay cho Tào Phương).

Năm 251, Vương Lăng tiếp tục sẵn sàng tiến hành plan thì bị nhì vị quan liêu bên dưới quyền là Hoàng Hoa (黃華) và Dương Hoằng (楊弘) phản bội bật mí mang đến Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhanh gọn tiến bộ quân về phía tấp nập trước lúc Vương kịp sẵn sàng và hứa tiếp tục ân xá mang đến ông tao. Vương Lăng biết bản thân ko thể ngăn chặn và đầu sản phẩm, tuy nhiên một lần tiếp nữa Tư Mã Ý nuốt tiếng buộc Vương Lăng và Tào Bưu nên tự động sát. Tất cả mái ấm gia đình Vương Lăng rưa rứa mái ấm gia đình những người dân nằm trong phe phái của ông đều bị giết mổ.

Sau Khi mái ấm gia đình tôi đã trấn áp được nước Ngụy, Tư Mã Ý tắt hơi ngày 7 mon 9 năm ê, hưởng trọn lâu 73 tuổi tác. Thụy hiệu là Văn Trinh (文贞), sau cải Văn Tuyên (文宣), táng ở Thủ Dương đấm (首陽山)(Tức bên dưới chân núi xây cất Thủ Dương Lăng của Tào Phi. Con trai ông là Tư Mã Sư lên thay cho quyền chấp chủ yếu Tào Ngụy.

Di sản[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Đễ, quá tướng tá Đông Ngô thời Tam quốc, nhận xét ngôi nhà Tào Ngụy ko lấy được lòng dân, chúng ta Tư Mã tiếp tục quá cơ sẵn sàng việc giành ngôi kể từ lâu[25]:

Tào Tháo dẫu công quấn Trung Hạ, uy chấn tứ hải, (nhưng) yêu chuộng quyền thuật, chinh trừng trị ko thôi, dân hoảng hồn oai vệ tuy nhiên ko lưu giữ đức vậy. Phi, Duệ nối ngôi, còn tàn ngược rộng lớn, nhập xây cung thất, ngoài hoảng hồn hùng hào, tấp nập tây rong ruổi, ko năm nào là yên; chúng ta thực hiện phật lòng dân, tiếp tục nhiều ngày rồi. Cha con cái Tư Mã Ý kể từ Khi bắt quyền, rất nhiều lần lập công, dẹp quăng quật khắt khe tuy nhiên công bố ơn huệ, vì như thế chúng ta mưu cơ vật thực hiện chúa tuy nhiên cứu vãn chữa trị căn căn bệnh ấy, lòng dân theo đuổi về, đã và đang lâu rồi. Bởi thế Hoài Nam tía chuyến loàn, tuy nhiên phúc tâm ko rối; tử vong của Tào Mao, tứ phương chẳng động... Gốc rễ của mình vững chãi rồi, gian tham tiếp tiếp tục lập rồi.

Sau Khi Nhà Đông Hán sụp sụp, niềm tin tưởng của quý khách chính thức thay cho thay đổi rằng quyền tiếp tục Nhà Hán và đã được fake thanh lịch ngôi nhà Thục Hán. Trước ê, Tư Mã Ý được xem như là anh hùng được ca tụng nhập Tấn thư và bên trên thực tiễn và đã được sùng bái. Sau ê, Tư Mã Ý chính thức thất lạc thanh danh, một ý kiến được ghi lại nhập cuốn tè thuyết cổ xưa Tam quốc biểu diễn nghĩa. Trong tè thuyết này, Tư Mã Ý được xung khắc họa là một trong anh hùng rất rất tham ô vọng, xảo trá, ko trung thực, chỉ đáp ứng quyền lợi dòng tộc và nhằm lại di tích nhằm những con cái cướp quyền lực tối cao về mang đến mái ấm gia đình. Về mặt mày lịch sử dân tộc, nhiều tiếng bình hoặc xích míc hoặc giản dị ko tồn bên trên và nhường nhịn như được lấy kể từ những Điểm lưu ý tưởng tượng của La Quán Trung hoặc kể từ những mẩu chuyện dân gian tham và đã được giữ lại qua không ít mới.

Bởi những góp sức của Tư Mã Ý mang đến ngôi nhà Tào Ngụy là đáng chú ý, cuộc tranh biện về di tích của ông nằm tại việc đâu là mô tơ hành vi của ông. Một cuộc tranh biện tiếp tục kéo dãn dài đến tới tận thời nay và nhường nhịn như sẽ không còn lúc nào ngừng, về sự Tư Mã Ý với ý gom Tào Ngụy như Hoắc Quang đã từng thời ngôi nhà Hán, hoặc ông hành vi là vì như thế tham ô vọng giành ngôi, như ngôi nhà Tân với thời hạn tồn bên trên cộc ngủi của Vương Mãng. Tuy nhiên, ông tiếp tục bị tiêu diệt chỉ vài ba năm sau thời điểm giành lại quyền lực tối cao kể từ Tào Sảng, ko nhằm lại câu vấn đáp rõ rệt về những ý muốn của ông cho những mới sau.

Về sau, đàn ông ông Tư Mã Chiêu được phong Tấn vương vãi, ông được đàn ông truy tôn thực hiện Tấn Tuyên Vương (晋宣王). Đến Khi con cháu nội ông là Tư Mã Viêm lập rời khỏi ngôi nhà Tấn, Tư Mã Ý được truy tôn thực hiện Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế (高祖宣皇帝).

Truyền thuyết[sửa | sửa mã nguồn]

Một truyền thuyết về Tư Mã Ý bảo rằng ông hoàn toàn có thể xoay đầu 180° bên trên cổ để xem về ở phía đằng sau tuy nhiên ko cần thiết cù người. Đặc đặc điểm đó sẽ là tương tự như con cái chim cú.[26] Truyền thuyết cũng bảo rằng Khi Tào Tháo nghe được về sự này và ham muốn tự động bản thân kiểm tra. Tào Tháo cho tới ở phía đằng sau Tư Mã Ý và gọi thương hiệu ông, và ngược thực đầu ông cù được xung xung quanh.

Xem thêm: nữ thần kim ưng 2022 là ai

Theo Tấn thư, Khi Tào Tháo biết việc này ông rất rất thận trọng với Tư Mã Ý, trình bày rằng:

"Người này ẩn giấu quanh tham ô vọng to lớn lớn".

Tào Phi sau đây cũng có thể có phán xét tương tự:

"Người này hoàn toàn có thể không những với ý muốn giản dị là một trong thủ túc".

Trong trò nghịch tặc hiện tại đại[sửa | sửa mã nguồn]

Tư Mã Ý xuất hiện tại nhập loạt trò nghịch tặc Dynasty Warriors của Koei, lần thứ nhất ông xuất hiện tại ở Dynasty Warriors 2. Tư Mã Ý được thể hiện tại như 1 người xảo quyệt, tàn nhẫn và đặc trưng kiêu ngạo với từng thành công. Trong trong cả trò nghịch tặc phe đối lập của ông là Gia Cát Lượng cho đến Khi ông này bị tiêu diệt ở cao nguyên trung bộ Ngũ Trượng, tỉnh Thiểm Tây. Trong Dynasty Warriors 6 ông có vẻ như ngoài tương đối không giống thay cho cái quạt lông bởi vì vuốt. Trong Dynasty Warriors 7, ông quay về dùng vắt Quạt lông mang tên "Fenghuang Wing" và là chỉ đạo của nước Tấn (Jin) - một nước mới nhất của trò nghịch tặc.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Tổ tiên[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư Mã Tích (司馬錫) (tổ tiên xa).
 • Tư Mã Ngang (司馬卬) (Tần mạt Ân vương vãi (秦末殷王), tổ đời 12).
 • Tư Mã Quân (司馬鈞) (kị).
 • Tư Mã Lượng (司馬量) (cụ).
 • Tư Mã Tuấn (司馬儁) (ông).
 • Tư Mã Phòng (司馬防) (cha).

Anh em[sửa | sửa mã nguồn]

 • Anh trai: Tư Mã Lãng (司馬朗), tự động Bá Đạt (伯達).
 • Em trai: Tư Mã Phu (司馬孚), tự động Thúc Đạt (叔達).
 • Em trai: Tư Mã Quỳ (司馬馗), tự động Quý Đạt (季達). Thân phụ của Tư Mã Việt
 • Em trai: Tư Mã Tuân (司馬恂), tự động Hiển Đạt (顯達).
 • Em trai: Tư Mã Tiến (司馬進), tự động Huệ Đạt (惠達).
 • Em trai: Tư Mã Thông (司馬通), tự động Nhã Đạt (雅達).
 • Em trai: Tư Mã Mẫn (司馬敏), tự động Ấu Đạt (幼達).

Phu nhân[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Xuân Hoa, sau đây được bịa thụy hiệu là Tuyên Mục Hoàng hậu (宣穆皇后).
 • Phục phu nhân (伏夫人).
 • Trương phu nhân (張夫人).
 • Bách phu nhân (柏夫人).

Hậu duệ trực tiếp[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư Mã Sư (司馬師), tự động Tử Nguyên (子元), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Được Tấn Vũ Đế truy tặng Thế Tông Cảnh hoàng đế (世宗景皇帝).
 • Tư Mã Chiêu (司馬昭), tự động Tử Thượng (子上), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Sinh Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, truy tặng Thái Tổ Văn hoàng đế (太祖文皇帝).
 • Tư Mã Cán (司馬幹), tự động Tử Lương (子良), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Truy tặng Bình Nguyên vương (平原王).
 • Tư Mã Lượng (司馬亮), tự động Tử Dực (子翼), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Nhữ Nam vương (汝南王), sau nhập cuộc Loạn chén vương vãi.
 • Tư Mã Trụ (司馬伷), tự động Tử Tương (子將), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Lang Tà vương (琅邪王), tổ phụ của Tấn Nguyên Đế.
 • Tư Mã Kinh (司馬京), tự động Tử Tá (子佐), mẹ: Phục phu nhân, thất lạc sớm, tước đoạt Thanh Huệ đình hầu (清惠亭侯).
 • Tư Mã Tuấn (司馬駿), tự động Tử Tang (子臧), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Phù Phong Vũ vương (扶風武王).
 • Tư Mã Dung (司馬肜), tự động Tử Huy (子徽), mẹ: Trương phu nhân, tước đoạt Lương vương (梁王).
 • Tư Mã Luân (司馬倫), tự động Tử Di (子彝), mẹ: Bách phu nhân, tước đoạt Lang Tà quận vương (琅邪郡王). Sau nhập cuộc loàn chén vương vãi, cướp ngôi con cháu là Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung, là nhà vua loại 3 ngôi nhà Tây Tấn.
 • Nam Dương công chúa (南陽公主), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Gia Cát Lượng
 • Tư Mã Chiêu
 • Tư Mã Sư
 • Tư Mã Viêm

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Sakaguchi 2005:158
 2. ^ ibid.
 3. ^ a b Tấn thư, quyển 1.
 4. ^ Ngụy lược
 5. ^ a b Tấn thư, quyển 1
 6. ^ a b Sakaguchi 2005:160
 7. ^ ibid.
 8. ^ a b Watanabe 2006:283
 9. ^ ibid.
 10. ^ ibid.
 11. ^ Sakaguchi 2005:161
 12. ^ Thục Chí, Gia Cát Lượng truyện.
 13. ^ Watanabe 2006:270
 14. ^ Watanabe 2006:272
 15. ^ Watanabe 2006:276, Sakaguchi 2005:161
 16. ^ Watanabe 2006:278
 17. ^ Sakaguchi 2005:204
 18. ^ ibid.
 19. ^ Watanabe 2006:280, Sakaguchi 2005:162
 20. ^ Sakaguchi 2005:50
 21. ^ ibid.
 22. ^ Sakamoto 2005:51
 23. ^ Watanabe 2006:281
 24. ^ Sakamoto 2005:162, Watanabe 2006:282
 25. ^ Tư trị thông giám. NXB Văn học tập. Tập 5 - Ngụy kỷ, quyển 10, trang 338-339
 26. ^ Tam Quốc bình giảng - Nguyễn Tử Quang, Nhà xuất phiên bản Tổng hợp ý An Giang, 1988

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phòng Huyền Linh, Tấn thư quyển 1.
 • Ngư Hoạn, Ngụy lược.
 • La Quán Trung, Tam quốc biểu diễn nghĩa.
 • Sakaguchi, Wazumi (ed.) (2005) 坂口和澄・著 Seishi Sangokushi Gunyu Meimeiden 『正史三國志群雄銘銘傳』 Kojinsha:Tokyo.
 • Watanabe, Seiichi (ed.) (2006) 渡辺精一・監修 Moichidomanabitai Sangokushi 『もう一度学びたい 三国志』 Seitosha:Tokyo.